Hushållspappers miljöpåverkan | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • B
  • 12
  • 524
  • PDF

Hushållspappers miljöpåverkan | Labbrapport | Biologi

Syftet med denna labbrapport är att med ett naturvetenskapligt arbetssätt undersöka tre olika märken av hushållspapper och jämföra kvalité och funktion samt koppla det till miljöpåverkan. De tre olika märkerna av hushållspapper är Lambi, Ica Basic samt Skona.

Frågeställningar:
● Vilket av hushållspappersmärkerna Lambi, Ica Basic och Skona har bäst uppsugningsförmåga?
● Vilket märke är bäst respektive sämst för miljön med avseende på deras förpackningar och miljömärken?
● Vilket märke är mest prisvärt med avseende på antal meter papper och uppsugningsförmågan?

Lärarens kommentar

Bättre resultat med tydligare tabell texter.

Innehåll

Inledning 1
Syfte 2
Hypotes 3
Metod och material 3
Resultat 5
Diskusion 6
Felkällor 8
Källkritik 9
Källor 10

Utdrag

INLEDNING
För ca 2000 år sedan uppfanns papper, men det började inte användas fören på 1300 talet här i Sverige. Pappret har alltid varit viktigt för information i samhället. Men även till förpackningsmaterial, hygienartiklar m.m. Hushållspapper används vid spill av matlagning och kan ibland ersättas av näsdukar och servetter. Olika produkter ställer olika krav och det behövs därför olika typer av papper (olika typer av fiberråvaror). Det finns nyfiber och returfiber. Vi 1 använder mest barrträd eftersom att de har långa starka fibrer som gör att pappret formas bra. I Europa används främst gran och tall för att de har dem bästa egenskaperna för papperstillverkning. All trä går inte till pappersbruket. Bara överblivet material från sågverk, utgallrade träd, grenar och toppar går till pappersbruket. Men stora stockar går till bl.a. möbler och barken används till biobränslen.
De två pappersmassorna som finns kallas mekanisk och kemisk pappersmassa. Mekanisk pappersmassa ger…

METOD OCH MATERIAL
För att ta reda på hur bra uppsugningsförmåga de tre olika papperna har så behövs ett tidtagarur, vatten, sax, 3 st bägare och tre st mätglas som rymmer 100 ml var. Vi behövde också 15 st rutor av hushållspapper ( 5 st Lambi, 5 st Skona och 5 st Ica basic)... Köp tillgång för att läsa mer

Hushållspappers miljöpåverkan | Labbrapport | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.