Environmental Issues in Australia | Essay

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Engelska 7
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 1435
  • PDF

Essä: Environmental Issues in Australia | Essay

En essä (essay) om miljöproblemen i Australien (environmental issues in Australia). Fokus ligger bland annat på konsekvenserna av den globala uppvärmningen för Australien, landets beroende av kol, utsläpp av växthusgaser, brist på förnybar energi och lågt intresse för miljövänliga alternativ hos Tony Abbotts regering.

Innehåll

ENVIRONMENTAL ISSUES IN AUSTRALIA
- Introduction
- Global warming
- Energy production and exportation
- Energy policy
- Discussion & Conclusion
- Sources

Utdrag

"Australia is heavily dependent on coal, they are exporting and are vivid consumers of the product. When coal combusts it emits CO2, due to that Australia was placed as the eight highest emitter of CO2 in the world, in 2003. Despite this they are not willing to use their ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Environmental Issues in Australia | Essay

[0]
Inga användarrecensioner än.