Enzym i saliv | Amylas i neutral eller sur miljö | Biologi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi B
 • A
 • 2
 • 585
 • PDF

Labbrapport: Enzym i saliv | Amylas i neutral eller sur miljö | Biologi B

En enklare labbrapport i Biologi B, där syftet är att undersöka enzymet i salivs förmåga att sönderdela stärkelse, samt huruvida amylas fungerar bäst i neutral eller i sur miljö.

Innehåll

ENZYM I SALIV:
- Syfte
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Felkällor

Utdrag

"Material:
- Stärkelse (potatismjöl),
- Utspädd saltsyra jodlösning,
- Bägare (ca 200cm3),
- Bägare (50 cm3),
- E-kolv (ca 200cm3),
- Spatel,
- Provrörshållare,
- Tändstickor,
- Brännare,
- Trefot,
- Trådnät,
- Glasstav,
- Tratt,
- Tesil,
- Provrörsställ,
- 4 provrör,
- Mätglas

Utförande:
1. 100cm3 vatten hälldes i en bägare, följd av en halv spatel stärkelse. Bägaren uppvärmdes och innehållet rördes om då och då. När detta hade gjorts, filtrerades stärkelselösningen med hjälp av en tesil.

2. Jag sköljde min mun med ca 20cm3 ljummet vatten under ungefär en minut och spottade sedan vattnet i en liten bägare. I bägaren fanns då alltså vatten blandat med saliv och enzymet amylas från saliven.

3. De fyra provrören märktes med bokstäverna A, B, C och D.
- I provrör A hälldes 1cm3 vatten.
- I vart och ett av provrören B, C och D hälldes 1cm3 av amylaslösningen.
- Amylaslösningen i provrör B kokades upp.
- I provrör C tillsattes 3 droppar utspädd saltsyra.
- I alla de fyra provrören hälldes 5cm3 stärkelselösning.
- Efter ca 10 minuters väntan tillsattes en droppe jodlösning i var och en av de fyra provrören.
- Till sist skulle man titta i varje provrör och se vilken som färgades mest blå av jodlösningen... Köp tillgång för att läsa mer

Enzym i saliv | Amylas i neutral eller sur miljö | Biologi B

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det är en bra mall för hur jag skulle kunna skriva en liknande labb rapport. Den skulle kunna haft en lite utförligare slutsats men annars super bra!!
 • 2015-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jättebra! ger en stor hjälp till det jag ska göra imorgon.
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  rtklhrtkhklrthlrthttrhth
 • 2016-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra information och detaljerad labbrapport!

Material relaterade till Enzym i saliv | Amylas i neutral eller sur miljö | Biologi B.