Enzymaktivitet med katalas | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • A
 • 4
 • 1521
 • PDF

Enzymaktivitet med katalas | Labbrapport

En labbrapport om enzymaktivitet, som undersöker hur reaktionshastigheten påverkas utifrån olika temperaturer. Här används enzymet katalas, utvunnet ur en potatis, för undersökningen.

Innehåll

Kemi labb- Enzymaktivitet med katalas

- Inledning
- Material/kemikalier/utförande
- Resultat
- Slutsats/diskussion

Utdrag

Material/kemikalier/utförande

Kemikalier: Diskmedel, väteperoxid(H2O2), katalas(från potatis), is, 0,9 % NaCl
Material: Våg, E-kolv, stor pipett, liten pipett, värmeplatta, provrör, stativ, mixer, termometer, tidtagarur.
2-3 gram natriumklorid och 2-3 gram rå potatis ska vägas upp, det är viktigt att de väger lika mycket. Natriumklorid och potatis ska sedan mixas ihop, efteråt ska den vätska som bildats filtreras för att undvika stora potatisarbitar. Katalasen som bildas ska delas upp i fem lika stora mängder i var sitt provrör. 3-4 droppar diskmedel ska hällas i var sitt provrör med katalas.
Varje provrör med katalas ska uppnå olika temperaturer. För varje test med de olika provrören innehållande katalas ska tiden mätas för reaktionen samt iakttagelse av färg och mängden skum ske.
På en värmeplatta ska en kastrull med vatten börja koka till 100 grader för att värma det första provröret med katalas. Vattnet ska sedan sjunka till 60 grader och ett nytt provrör med katalas ska värmas. I värmeplattan ska även ett provrör testas vid 37 grader(kroppsvärmen). Ett provrör ska kylas till ca noll grader, använd en bägare fylld med is för att sedan lägga ner provröret. Till sist ska ett provrör testas i rumstemperatur.
Direkt efter varje test, dvs. då vardera provrör uppnått sin temperatur ska en lika stor mängd väteperoxid(H2O2) som mängd katalas som användes i början hällas i. När väteperoxiden hällts i ska mätning och iakttagelser av resultat ske... Köp tillgång för att läsa mer

Enzymaktivitet med katalas | Labbrapport

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jättebra uppsats, utförlig och välformulerad. Mycket bra diskussion som gav mycket inspiration!
 • 2016-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Riktigt bra! Hjälpte mig att komma igång.
 • 2018-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  5
 • 2016-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra , tydligt och intressant rapport