Enzymer: Amylas | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 3
  • 727
  • PDF

Enzymer: Amylas | Labbrapport

En labbrapport som avser att redogöra för om enzymet amylas trivs bäst i en neutral eller sur miljö. Eleverna undersöker hur väl stärkelse bryts ner i olika lösningar med amylas.

Innehåll

Enzym i saliv

- Hypotes
- Material
- Metod/utförande
- Diskussion/slutsats

Utdrag

Material:

- stärkelse
- utspädd saltsyra (2 M)
- jodlösning (jodjodkaliumlösning)
- destillerat vatten
- bägare (ca 200 cm)
- bägare (ca 50 cm)
- e-kolv (ca 200 cm)
- spatel
- droppipett
- provrörshållare
- brännare
- trefot
- trådnät
- glasstav
- tratt
- filterpapper
- provrörsställ
- 4 provrör
- mätglas


Metod/utförande:

Koka en halv spatel stärkelse i ca 1003 cm vatten. Rör då och då med en glasstav under uppvärmningen.
Filtrera stärkelselösningen innan den används (görs av läraren)
Eric tog sedan och sköljde bort eventuella matrester i munnen. Därefter sköljde han munnen med cirka 20 cm3 ljummet vatten under cirka en minut och spottade därefter ut det i en liten bägare. Bägaren innehåller med andra ord nu enzymet amylas från salivet.
Därefter tog vi 4 provrör och markerade dom A, B, C och D.
Vi hällde 1 cm3 vatten i provrör A
Sedan hällde vi 1 cm3 amylaslösning i de resterande provrören (B, C och D)
Nu så ska vi ”utsätta” de olika rören för olika omständigheter. Vi kokar amylaslösningen i rör b, vi värmer det försiktigt så att det inte stötkokar.
I rör C så droppar vi 3 droppar utspädd saltsyra
Efter det så häller vi 5 cm3 stärkelselösning i var och en utav de 4 provrören.
Därefter väntar vi i 10 minuter och efter att de 10 minuterna har gått så droppar vi i en droppe jodlösning.
Jodet påverkar provrören genom att ge en blå färg tillsammans då det möter stärkelsen. Varje rör får olika blåa färger då rören består av olika omsättningar. Den blåa färgen avslöjar vilket rör det finns mest stärkelse i, vilket det finns näst mest i osv. Alltså vart amylaset utfört sin uppgift med att bryta ner stärkelse som mest.
Efter detta skriver vi ner och försöker förklara resultaten.

Vår lärare började koka en bägare med 300 cm3 vatten i förhand för att förbereda för att sedan koka amylaslösningen i provrör B. Medan vattnet började koka så märkte vi 4 provrör med bokstäverna A-D. Sedan så använde vi mitt saliv som vi hällde 1 cm3 vart och en av provrören. Provrör B lade vi i en av de kokande bägarna. Vi la in 3 droppas utspädd saltsyra i provrör C och sedan så hällde vi 5 cm3 stärkelse i vart och ett av de fyra provrören... Köp tillgång för att läsa mer

Enzymer: Amylas | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.