Enzymer i tvättmedel | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Bioteknik
  • C
  • 2
  • 539
  • PDF

Enzymer i tvättmedel | Labbrapport

Labbrapport i Biotek om enzymer i tvättmedel.

Syfte:

Bakteriers produktionsförmåga för amylas och proteas, samt ta reda på om tvättmedel och saliv innehåller enzym.

Innehåll

Syfte
Material
Utförande
Resultat
Diskussion/Slutsats
Enzymer i tvättmedel/kroppen
Tvättmedel innehåller främst:
Källor

Utdrag

Utförande

I. Bered 3x2 kasein- och stärkelseplattor. Tre kasein respektive 3 stärkelse plattor.
II. I två av plattorna ska det strykas med en steril ympnål bakterielösning.
III. I det andra paret ska det placeras några korn av tvättmedel.
IV. I det tredje paret ska det strykas saliv.
V. Vänd upp och ner på plattorna och lägg i värmeskåp (37°C) i tre dagar
VI. Ta ut plattorna efter tre dagar och droppa jodlösning på alla stärkelseplattorna för att kolla om stärkelsen har brutits ned... Köp tillgång för att läsa mer

Enzymer i tvättmedel | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.