Enzymer och matsmältning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Naturkunskap 2
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 563
 • PDF

Enzymer och matsmältning | Labbrapport

En enkel labbrapport där laborationen syftar till att undersöka de faktorer som påverkar nedbrytningen av mat i magsäcken. I laborationen används ämnen och enzymer som finns naturligt i magsäcken, såsom pepsin och saltsyra.

Innehåll

Nedbrytning i magsäcken

- Syfte
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Material

Utrustning: Förberedd äggvita, 4 provrör, provrörsställ, droppipetter, utspädd saltsyra (0,1M), saltsyra (0,05M), pepsinlösning (1%-ig), pH-papper, vatten och tidtagare.

Utförande
Experimentet är ett göra ett kontrollerat försök, där vissa faktorer är förändrade, medan andra hålls konstanta. Vi kommer använda oss av vatten för hålla experimentent kontrollerat anledningen är att att få samma volym mängd in samtliga provrör.

NOTERA: Samtliga provrör innehåller 8 ml vätska, vatten används för att kontrollera försöket.
Provrören märks med A, B, C respektive D.

Provrör A B C D
Saltsyra(0,1M) ml 2 - 2 -
Saltsyra(0,05M)ml - 2 - -
Pepsinlösning ml 1 1 - 1
Vatten ml - - 1 1
Proteinblandning ml 5 5 5 5 5

Provrören sätts i ett vattenbad med fingervarmt vatten och får stå tills innehållet i ett av dem har klarnat... Köp tillgång för att läsa mer

Enzymer och matsmältning | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Översiktligt, om man vill ha högre betyg så är inte den här uppsatsen tillräcklig!
 • 2015-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  brajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
 • 2015-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra! Tydligt och bra struktur.