Enzymer: Proteas i ananas | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • C
  • 2
  • 302
  • PDF

Enzymer: Proteas i ananas | Labbrapport

En labbrapport som avser att undersöka hur enzymet proteas verkan på proteiner förändras vid upphettning och konservering. I laborationen användes ananassaft i olika former.

Lärarens kommentar

Bra, välskrivet, ej någon hypotes dock.

Innehåll

Proteas i ananassaft

- Inledning
- Metod och material
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Metod och material:

Det material som användes var färsk ananas, konserverad ananas, gelatinpulver, 1 bägare, 3 provrör, provrörsställ, kniv, skärbräda, sil, glasstav, mikrovågsugn och korkunderlägg.

Den färska ananasen delades i mindre bitar och pressades genom en sil till en bägare så att ananassaften samlades upp i bägaren. Färsk ananassaft som inte var kokad hälldes i det första provröret, en del ananassaft från den färska ananasen värmdes i mikrovågsugnen och hälldes i det andra provröret och i det tredjeprovröret hälldes ananassaft från den konserverade ananasen. Därefter hälldes gelatinpulver i de tre provrören och blandades med en glasstav tills att saften blev grötig... Köp tillgång för att läsa mer

Enzymer: Proteas i ananas | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.