Enzymet amylas i saliv | Sönderdela stärkelse | Labbrapport | Naturkunskap 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 474
 • PDF

Enzymet amylas i saliv | Sönderdela stärkelse | Labbrapport | Naturkunskap 1b

En kortare labbrapport i Naturkunskap 1b, där eleven undersöker enzymet amylas förmåga att sönderdela stärkelsen av kolhydrater och huruvida amylas fungerar bäst i neutral eller i sur miljö.

Innehåll

- Inledning
- Syfte och frågeställning
- Hypotes
- Metod och Material
- Resultat
- Slutsats och diskussion
- Källor

Utdrag

"Metod och material:
Metodval bör ske utifrån vilken sorts frågeställning man söker svar på, därav följande:
- Märkning av fyra provrör med A, B, C och D
- 1ml vatten i provrör A
- 1ml amylaslösning i prov rör B, C och D
- Kokning av amylaslösningen i provrör B, vilken jag värmer försiktigt
- Tillsättning av tre droppar utspädd saltsyra i provrör C
- 5ml stärkelselösning i samtliga provrör
- Efter ca 10 min tillsätts en droppe jodlösning i samtliga rör. (Noterbart är att jod och stärkelse tillsammans ger en blå färg).

För att kunna genomföra min undersökning behöver jag bevisligen material, vilka är följande:
Stärkelse, utspädd saltsyra (2 M), jodlösning, destillerat vatten, bägare (200cm3), bägare (50cm3), bägare (200cm3), spatel, e-kolv (200cm3), droppipett, provrörshållare, brännare, trefot, trådnät, glasstav, tratt, filterpapper, provrörställ, 4st provrör och mätglas."... Köp tillgång för att läsa mer

Enzymet amylas i saliv | Sönderdela stärkelse | Labbrapport | Naturkunskap 1b

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2014-01-15
  Det såg bra ut och gav ett tydligt exempel. Listan med material kunde gjorts bättre då den nu flöt ihop med sig själv i texten och blev lite svår läst.
 • 2014-09-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  BRA ATT SKRIVA SÅDANA SAKER OCH DET HJÄLPTE MIG JÄTTE MYCKET
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jgklfdjhklfdjhklfdjhklfg
 • 2015-03-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra.............,,,,

Material relaterade till Enzymet amylas i saliv | Sönderdela stärkelse | Labbrapport | Naturkunskap 1b.