Epistemologi | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • A
 • 6
 • 3336
 • PDF

Epistemologi | Essä

En essä i filosofi, där eleven beskriver begrepp som relaterar till epistemologi ("läran om kunskap"): kunskap, sanning, tro, välgrundad anledning (goda skäl), skepticism, rationalism, empirism, realism och idealism. Texten är skriven som ett svar till en jämngammal vän som inte förstår elevens sätt att resonera, och eleven använder därför ett vardagligt språk och exempel från hennes egna liv.

Innehåll

EPISTEMOLOGI

- Kunskap
-- Sanning
-- Tro
-- Välgrundade anledningar (goda skäl)
-- Induktiv slutledning
-- Deduktiv slutledning
- Skepticism
- Rationalism
- Empirism
- Realism
- Idealism
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Jaså, tycker du att mitt sätt att resonera börjar bli konstigt? Då ska jag såklart försöka förklara på ett enklare och mer begripligt sätt för dig. Jag kommer i denna essä gå igenom vad epistemologi innebär och för att göra det ännu lättare för dig att förstå kommer jag gå igenom olika begrepp som ingår i epistemologin. De begrepp jag kommer gå igenom är kunskap, sanning, tro, välgrundad anledning (goda skäl), skepticism, rationalism, empirism, realism och idealism. Jag hoppas det kommer hjälpa dig att förstå.
Innan jag börjar förklara varje begrepp ska jag först föklara kort vad epistemologi betyder. Epistemologi är ett uppsamlingsnamn på teorier angående huruvida man ska gå tillväga för att kunna få sanning om kunskap, ”episteme” betyder just kunskap på grekiska men även läran, ”logi”. Alltså kan epistemologi som filosofiskt tankesätt även kallas för ”läran om kunskap”. Inom epistemologin finns det olika inriktningar med teorier om hur man ska förmå kunskap eller om det är tänkbart eller inte... Köp tillgång för att läsa mer

Epistemologi | Essä

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det var en mycket bra och välformulerad analys dock var den inte jätte strukturerad och det var därför svårt att hänga med i vissa fall. Annars väldigt hjälpsam.
 • 2016-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Utifrån upplägget med att det ska vara beskrivet på ett grundläggande sätt är det bra!