Epoker | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • C
  • 5
  • 4150
  • PDF

Fördjupningsarbete: Epoker | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om antiken, medeltiden, renässansen och upplysningen. Eleven har till exempel skrivit om vem som hade makten, hur den generella synen på olika människor var och om olika viktiga kännetecken för de olika tidsepokerna.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Antiken
Medeltiden
Renässansen
Upplysningen

Utdrag

Antiken:
Antiken grundas mest kring två stycken stormakter, Grekland och Romarriket. Greklands främsta storhetstid inträffade under 400 fvt och 300 fvt. Grekerna kom aldrig att forma ett rika där alla var enliga, utan varje stad med sitt landområde var en egen stat och hade då sin egen makt. Det fanns ungefär 650 sådana stater under Greklands stortid. Fastän varje stat både var politiskt och geografiskt delade, uppfattade sig ändå grekerna som ett enda folk. Vad som höll samman alla staterna var deras gemensamma språk och religion samt dess gemensamma kultplatser. Några stadsstater växte sig mäktigare än andra och kunde ena sig med svagare stater som behövde beskydd. De två mäktigaste stadsstaterna som växte fram var Aten och Sparta. Aten fick en ledande roll i samband med kriget mot perserriket, stormakten som sedan 600 fvt hade dominerat östra medelhavet. Det ständiga hotet från perserriket var något som enade många av de grekiska staterna. Perserriket gick till angrepp i början av 400 fvt mot grekerna. Grekerna försvarade sig framgångsrikt och lyckades besegra perserriket under atenarnas ledning genom det avgörande sjöslaget vid Salamis 480 fvt. Efter kriget så skapade de grekiska staterna en gemensam flotta som styrdes av Aten, som därmed fick skatteinkomster och kunde med hjälp av flottan styra handeln i Egeiska havet. Detta inledde Atens storhetstid som blev kortvarig. I och med att Aten försökte öka sitt inflytande i Medelhavet så kom de i konflikt med Sparta som var deras främsta medtävlare om ledarskapet i Grekland, Sparta hade även spelat en ledande roll i kriget mot perserna. Deras maktstrid handlade inte bara om kampen för ledarskap utan också över deras två olika samhällsideal. Sparta var en militärdiktatur där de styrande var yrkessoldaterna. I Sparta levde pojkarna från tidig barndom tills det att de blivit 30 år i militärkaserner, där de genomgick sträng militär träning för att göra dem starka och lydiga. Flickorna i Sparta hade därför en friare.....

----


Medeltiden:
Medeltiden varade från 400-talet till 1400-talet i Europa. Epoken förknippas väldigt ofta med riddare och har därför även kallats för riddartiden. Medeltiden delas in i tre perioder som kallas för: tidig medeltid (400-1000) högmedeltid (1000-1300) och senmedeltid (1300-1400). Under medeltiden fanns det tre stycken stormakter, den första var kungamakten. I början av medel tiden så var de europeiska kungadömena väldigt svaga och hade inte lyckats att få ihop en stark statsmakt, därför hade regenterna svårt med att hålla kontroll på stora områden runt om sin maktbas. Ekonomin i samhället baserades på att man istället för pengar använde varor eller tjänster som betalning och att resa tog lång tid då vägarna ofta var väldigt små och i dåligt skick. Under dessa omständigheter så krävdes det att kungen hade många medhjälpare som kunde hjälpa till med att kontrollera de stora områdena och driva in skatt ifrån de områdenas befolkning. Alltså var kungen tvungen att ta hjälp ifrån rikets stormän för att kunna styra landet på ett effektivt sätt. I utbyte mot att stormännen fick landsområden av kungen, så blev de hans vasaller och blev tvungna att svära en trohetsed till kungen. De skulle även skicka trupper till kungen vid krig och för att slå ner uppror i kungariket. De främsta uppgifter som kungen hade var att skydda riket mot fiender och att upprätthålla lagarna i kungariket. En storman som hade fått makt och landsområde av kungen, kunde i sin tur dela ut stycken av sitt område till ”mindre stormän”. De skulle då i gengäld driva in skatt från befolkningen och skicka krigare till sin herre.
Den andra stormakten var adeln. Marken som stormän hade fått gick efter hand i arv och därmed förpliktelserna till de högre ländherrarna samt kungen. Detta blev då Europas adelsklass, och deras börd blev ännu viktigare för att samhället skulle kunna avanceras. Den styrande adelsklassen fick då en mycket stor människornas levnadsvillkor under en väldigt lång tid i Europa. Det var inte fören i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet som adelns makt började försvinna.
Den tredje stormakten under medeltiden var Kyrkan. Under medeltiden så spred sig kristendomen över hela Europa. Kyrkan blev väldigt rik och hade stora jordegendomar. Genom det så spred sig idéer och tekniska nyheter över alla gränserna. Kyrkan gav även religiösa motiveringar till samhällssystemet och lärde ut att det var Guds vilja att några människor skulle be, några skulle strida för allas säkerhet och de flesta skulle arbeta för att förbättra levnaden. Med detta så fick kyrkan en väldigt stor inverkan på samhället och kyrkans syn på omvärlden var det som formade folks liv och sätt att tänka. Kyrkan fick mer.... Köp tillgång för att läsa mer

Epoker | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.