Ergonomi inom byggbranschen | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Idrott och hälsa 2
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 1089
 • PDF

Ergonomi inom byggbranschen | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med fokus på ergonomi inom byggbranschen. Eleven redogör för de olika ergonomiska förhållandena för byggarbetsplats-arbetare utifrån ett antal olika perspektiv. Även vanligt förekommande problem samt förslag på ergonomiska förbättringar diskuteras.

Lärarens kommentar

Ergonomi – Ur ett yrkesmässigt perspektiv
- Källor

Utdrag

Yrket som byggarbetare är inte alltid så kul som det kanske låter. Vissa föreställer sig att dem får arbeta med deras intresse/hobby på heltid och dela sitt arbete med stor glädje. Faktum är att i detta yrke bränner man mer eller mindre ut kroppen sakta och ofta del för del. Det anställda utsätts ständigt för påfrestande belastningar, konstiga arbetsställningar och tunga lyft. Denna bransch har nästan endast dåliga belastningsergonomiska förhållanden vilket leder till många långsiktiga skador och arbetsplatsolyckor. Det finns även fler faktorer som gips damm, flimrande ljus och hård tidspress som förvärrar situationen och ökar stressen på det anställda.

Byggarbetare jobbar ofta i ett begränsat ljus utrymme, med flimrande och osammanhängande ljus skalor. När synförhållandena inte är dem bästa försöker kroppen anpassa sig till det, man försöker komma närmare ljuskällan och kisar gärna med ögonlocken – allt för att se bättre. Med tiden kommer detta skapa belastningsskador i axlar och nacke, försämrat avståndsseende med mer. Detta problem i samband med höga ljudnivåer, det vi anser som buller är en... Köp tillgång för att läsa mer

Ergonomi inom byggbranschen | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  oookkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Material relaterade till Ergonomi inom byggbranschen | Inlämningsuppgift.