Ergonomi på Äldreboende | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Ergonomi på Äldreboende | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där den studerande har undersökt hur ergonomin är för de anställda på ett äldreboende.

Innehåll

Vad är ergonomi?
Varför är det viktigt?
Hur ser det ut på ett äldreboende?
Hur behandlas de anställda?
Hur är miljön?
De äldres situation?

Utdrag

Under dessa veckor, kommer jag att skriva om ergonomin på en arbetsplats.
Begreppet ergonomi kommer från ordet Ergon, som står för ”arbete”. Och från Nomos, som står för lag. Ergonomi är viktigt på en arbetsplats för att personal och folk runt om kring ska kunna känna sig bekväma med arbetsplatsen. För att kunna optimera ergonomin på varje arbetsplats, så ser den väldigt olika ut. Faktorer som spelar in i detta är b.la: säkerhet, hälsa, komfort och effektivitet i arbetet.
Målet med ergonomi är att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, detta betyder att man ska försöka anpassa arbetet till individen. ”vetenskapen om en optimering av samspelet mellan människan och miljön enligt principen att anpassa arbetet till människan”(www.ergonomi.se). Om ergonomin är dålig på en arbetsplats påverkar detta företaget negativt, då de anställda kan känna ett missnöje och att deras hälsa kan skadas. Vilket kan leda till att effektiviteten bland de anställda blir allt sämre. Jag personligen anser att ergonomin på en arbetsplats är väldigt viktigt. Varje företag bör sträva efter att göra allt i deras makt för att få trygghet och glädje på sin arbetsplats. Båda parterna gynnas av detta!
Jag har valt att skriva om Junegårdens äldreboende. Min familj är väldigt involverade inom vårdomsorgen. Båda mina föräldrar och min syster jobbar på ett....

----

Då och då står Junegården för olika aktiveteter i hopp om att få alla mer sammansvetsade. Detta kan jag se som ett bra sätt att få upp arbetsmoralen, bygga en vänskap och utveckla samarbetet mellan varandra. Ett bra sätt att få till laganda helt enkelt.
Social hälsa har en väldigt viktig roll i hur ergonomin är på ett arbete. På Junegården strävar alla anställda efter att alla ska trivas. En gång varje månad har de som jobbar på avdelningen ett APT möte med chefen. APT står för Arbetsplatsträff. Där kan de anställda ta upp olika saker som de tycker måste förbättras eller om man har något annat man vill ta upp. Den första delen av mötet är alltid utan chefen. Där ges det en chans att ta upp saker som man kanske inte är bekväm att säga .... Köp tillgång för att läsa mer

Ergonomi på Äldreboende | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.