Ergonomi i skolan | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Ergonomi i skolan | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven redogör för ergonomin på sin skola. Eleven berättar om hur ergonomin ser ut gällande bl.a. klassrummens struktur, ljudnivåer och ljusinsläpp. Arbetet innehåller även ett par bilder av eleven i olika sittställningar för att illustrera exempel på ergonomin.

Utdrag

Jag har valt att utföra min ergonomiuppgift utifrån min faktiska arbetsplats, Bäckängsgymnasiet. För att kunna utföra uppgiften, har ett noggrant obeserverande av klasskamrater samt min egna fysiska samt psykiska situation och en intervju, tagits till. Jag har fört en analys på hur främst vi elever påverkas utav att arbeta i skolan, både fysiskt och psykiskt.

Klassrummen ser alla olika ut, men är i det stora hela uppbyggda på samma sätt. Stora fönster med bra ljusinsläpp, likaså bra lampor i taken som lyser starkt och är riktade rakt ner mot skolbänkarna och stolarna. Det finns en stor variation på bänkar och stolar i skolans olika klassrum. I till exempel salar ämnade för naturvetenskapliga ämnen är dessa möbler mycket högre än de salar som är ämnade för språk. Det finns alltså inte en möjlighet att kunna stå upp och arbeta i alla klassrum. Att ha den möjligheten att kunna... Köp tillgång för att läsa mer

Ergonomi i skolan | Inlämningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2016-01-25
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
    tack såå hemskt myckeeeeeeeeeeet!
  • 2016-04-03
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa