Ergonomi, sömn och stress | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Ergonomi, sömn och stress | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som handlar om ergonomi, stress och sömn. Deras påverkan på kroppen och vår hälsa redogörs för här genom att frågor kring stressorer, följder av stress, vikten av sömn och av en god hållning svaras på.

Lärarens kommentar

anspänning?

Innehåll

1. Vad är ergonomi?
2. Vad är en stressor?
3. Vad är gemensamt för alla stressorer?
4. Ge exempel på några stressorer som du har upplevt.
5. Vad är en stressreaktion?
6. Vad händer i kroppen vid en stressreaktion?
7. Definiera begreppen krav och resurs och vad en obalans mellan dem innebär.
8. Vid långvarig stress följs den inledande stressreaktionen av två faser. Nämn och beskriv dem kortfattat.
9. Nämn fem följder stress kan få.
10. Varför är det viktigt med sömn?
11. Det finns en relation mellan sömnbehov och ålder, vilket?
12. Förutom ålder finns det andra faktorer som påverkar sömnbehovet, vilka?
13. Hur tar man bäst igen förlorad sömn?
14. Vad kan sömnstörning leda till?
15. Dataspel har visat sig påverka sömnen, på vilket sätt?
16. Ge fem tips på hur man får en god sömn.
17. Det finns tre faktorer i vår psykologiska miljö som visat sig vara viktiga för vår hälsa, nämn och beskriv dem kortfattat.
18. Vad är en konflikt?
19. Vad är mobbning?
20. Nämn tre faktorer som kan göra en arbetsrörelse negativ för kroppen.
21. Varför ska man lyfta föremål nära kroppen? Utgå från begreppen:
rotationscentrum, hävstång och belastningscentrum.
23. Vilken funktion har ryggdiskarna?
24. Vad är disktryck och vad innebär ojämnt disktryck?
25. Hur ska man göra för att undvika ojämnt disktryck vid till exempel lyft?
26. Vad är ett diskbråck?
27. Vad är en lagom rumstemperatur vid inomhusarbete?
28. Vilken funktion har hormonet melatonin och hur påverkas det av ljuset.
29. Det finns en tumregel för hur belysningen bör vara när man till exempel arbetar vid en dator eller läser en bok, vilken?
30. Vad är tinnitus och hur uppkommer det?
31. Vem bär ansvaret för att en arbetsplats har bra arbetsmiljö?
32. Beskriv vad begreppet anspänning innebär.
33. Varför det är viktigt att vi lär oss hantera och reglera kroppens

Utdrag

8. Vid långvarig stress följs den inledande stressreaktionen av två faser. Nämn och beskriv dem kortfattat.
När vi får en stressreaktion aktiveras det sympatiska nervsystemet och vi får en fysisk uppvarvning. Långvariga eller ofta upprepade stresspåslag med begränsad tid för återhämtning innebär att kroppen ständigt ligger på högvarv och har en hög anspänning.
Efter den första ”alarmreaktionen” går stresspåslaget över i en motståndsfas. I denna fas fortsätter kroppen att producera stresshormoner som... Köp tillgång för att läsa mer

Ergonomi, sömn och stress | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.