Ergonomianalys av apoteket | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Idrott och hälsa 2
  • B
  • 5
  • 2649
  • PDF

Ergonomianalys av apoteket | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven beskriver, förklarar och diskuterar hur apoteket är som arbetsplats ur en ergonomisk synvinkel. Eleven går igenom den psykosociala och fysiska miljön och kommer även med förbättringsförslag.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Ur ett ergonomiskt perspektiv
Psykosocial miljö
Fysisk arbetsmiljö
Förbättringar inom arbetet

Utdrag

Begreppet ergonomi innebär att anpassa arbetet till människans behov och förutsättningar. Samt för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Ergonomi omfattar det fysiska, organisatoriska, sociala och mentala sidorna av arbetsmiljön. Det handlar om hur man organiserar och planerar arbetet och därför krävs det att man ser helheten.
Min arbetsplats bortsett från skolan är Apoteket i Hunnebostrand där jag jobbat i cirka två år. Under dessa två år som jag jobbat där så har jag inte fått några arbetsskador eller komplikationer på grund av själva arbetet jag utfört. Jag kan ibland få ont i knäna eftersom at jag böjer mig en del på jobbet eftersom att vi har lådor som ligger lågt som behövs öppnas ofta (exempelvis när jag frontar). Dock har jag ibland problem med min rygg men jag tror inte att den största orsaken till det är på grund utav mitt arbete. Dessutom jobbar jag bara tre timmar så det är korta arbetspass och skapar därför ingen direkt stress eller att det blir för mycket. Jag jobbar endast tre timmar för att det är ett helgjobb där jag endast jobbar lördagar och antal timmar är på grund utav att Apoteket endast är öppet från 10-13.
Ur ett ergonomiskt perspektiv
Att arbetsmiljön är bra är en mycket viktig del och även en skyldighet av arbetsgivarna. För att arbetsmiljön ska vara bra måste man hela tiden åtgärda de problem som brister. Man bör ha planer för hur det ska fungera som man regelbundet följer upp. Man bör också regelbundet ta reda på hur arbetstagarna mår av sitt jobb. Stress ger ohälsa och alla människor är olika. Det som är en psykiskt bra arbetsmiljö för någon behöver inte vara det samma för någon annan. Utan man får se utifrån varje individs psykiska hälsa.
Psykosocial miljö
Den psykosociala miljön innefattar hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, stress, jämställdhet och mycket annat. Detta har arbetsgivaren ansvar för, både för den psykosociala miljön och den fysiska miljön. Det ergonomiska arbetet syftar till att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och undvika samt minska ohälsa. För att uppnå en god arbetsmiljö innefattar också att en bra relation mellan arbetskamraterna finns.
Om en människa känner stress och otrygghet... Köp tillgång för att läsa mer

Ergonomianalys av apoteket | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.