Ericsson | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Ericsson | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om telefonaktiebolaget Eriksson, där eleverna redogör för företagets historia, affärsidé, samt utveckling.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Ericsson

- Historia
- Ägare
- Affärsidé
- Produktutveckling
- Geografisk utveckling

Utdrag

Det började år 1876 då Lars Magnus Ericsson öppnade sin egna lilla verkstad i Stockholm för att reparera telegrafutrustning, vilket var samma år som Alexander Graham Bell sökte patent på telefonen i USA. Ericsson ansåg att tekniken kunde förbättras där en röstbaserad telefonkommunikation kunde vara lösningen. Under några års tid sålda han sig allra egen telefonutrustning som sedan utvecklades till leveranser av telefoner och växlar till Sveriges första teleoperatör. År 1986 överlät Lars sina fabriker till det nyskapade aktiebolaget, Ericsson & Co och lät Axel Boström ta över företaget. Vid 1900-talet lämnade Lars även sin plats som ordförande men kvarstod i styrelsen. Ericsson fusionerades med Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag, SAT, år 1918, med syfte till att utveckla och förbättra nya innovativa idéer... Köp tillgång för att läsa mer

Ericsson | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-02-11
    Vara .....................