Ersätt svenskan med engelskan | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • B
  • 1
  • 547
  • PDF

Ersätt svenskan med engelskan | Argumenterande tal

Ett manus till ett argumenterande tal som handlar om att ersätta svenskan med engelska. Några argument som tas upp är globaliseringen, engelskt inflytande sedan 1200-talet och den redan utbredda engelska i Sverige idag.

Lärarens kommentar

Mycket välutvecklade argument och väl framförda.

Utdrag

Varför skulle engelskans ersättande av det svenska språket vara något negativt? Vi utsätts dagligen för engelska från olika håll och använder det mer och mer i vår vardag. Majoriteten av den svenska befolkningen kan engelska relativt bra och ökningen av engelska ord i vårt språk bara ökar. Vi borde låta engelskan ersätta vårt språk både i tal och skrift. Vi borde låta engelskan influera vår svenska språkstruktur och tillslut ersätta den. Vi borde låta barn redan i tidig ålder lära sig engelska som sitt moderspråk.

Engelska är idag världens mest talade språk och användningen av det ökar hela tiden. Jag tycker att vi ska blanda in så mycket engelska som möjligt i det svenska språket. Om detta leder till att svenskan försvinner, så får det bli så. Det viktiga är att vi personer... Köp tillgång för att läsa mer

Ersätt svenskan med engelskan | Argumenterande tal

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-08-19
    bra argument och lättläst