Ersätta de och dem med dom? | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • B
 • 2
 • 558
 • PDF

PM (Promemoria): Ersätta de och dem med dom? | PM

Ett PM där eleven undersöker frågan huruvida pronomen "de" och "dem" bör ersättas med dom, med utgångspunkt i två olika artiklar. Fokus ligger bland annat på om det är bättre att ändra skrivreglerna för att underlätta för ungdomar, eller skärpa skolundervisningen så att ungdomarna lär sig reglerna bättre.

Utdrag

Språk förändras ständigt, främst talspråket och ibland leder det till att det sker förändringar i skriftspråket. I dagens läge diskuterar man om man ska ändra på skriftspråksformerna de och dem och istället använda dom, eftersom det är många, främst ungdomar som skriver fel. Är det då rätt att införa dom istället för att lära ungdomarna hur man använder de och dem?

Lisa Holm skriver i sin artikel " Skriftspråket moget för att införa ”dom”" (SVD 25/8 2014) att vi borde... Köp tillgång för att läsa mer

Ersätta de och dem med dom? | PM

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra text med bra struktur!
 • 2016-12-10
  Braaaaaaaaa.........