Escherichia coli | Övernattkultur | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Bioteknik
 • C
 • 6
 • 1419
 • PDF

Escherichia coli | Övernattkultur | Labbrapport

En labbrapport som undersöker en övernattkultur av bakterien Escherichia Coli. Syftet är att mäta hur många bakterier det finns per millimeter av kulturen.

Innehåll

Övernattkultur - Escherichia Coli

Hypotes
Bakgrund
Material/Materiel
Riskanalys
Metod
Resultat
Diskussion

Utdrag

Material/Materiel

• 5 st sterila provrör med propp
• 1 st steril 250 ml e-kolv med propp
• 6 st NA-plattor
• 6 st sterila petriskålar
• Autopipett med inställningar 1 ml och 0,1 ml
• Sterila autopipetter toppar
• 1 st steril 100 ml mätglas
• 90 ml näringasagar
• 144 ml sterilt vatten
• Rackla
• T-sprit brännare
• Tändstickor
• Penna

Riskanalys
Vi arbetar med levande bakterier vilket medför en kontaminationsrisk. Men med korrekt sterilteknik och återgärder vid till exempel spillning av bakteriekulturen kan man arbeta säkret.

Metod
Hänvisning till sterilteknik som hittas i Mikrobiologi boken (4). Hänvisning till ingjutningsmetoden, utspridningsmetoden och spädningsserien som beskrivs i kompendiet som tillhörde labborationen... Köp tillgång för att läsa mer

Escherichia coli | Övernattkultur | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fint strukturerad. Hade velat sett en 'metod' i löpande text.