Identitet och språk | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 2
 • MVG
 • 4
 • 843
 • PDF

Identitet och språk | Essä

En essä som handlar om att det är viktigt för identiteten att tala sitt eget språk, och som resonerar kring sambandet mellan identitet och det språk man talar. Eleven utgår ifrån olika relevanta källor och för en personlig diskussion kring ämnet.

Utdrag

Språket är människans viktigaste verktyg för att kommunicera med andra människor, men förutom detta har språket ytterligare funktioner. En del språk lär vi oss för att kunna kommunicera landsöverskridande eller för att t.ex kvalificera oss för ett visst arbete. Andra språk får vi med oss redan som barn och det är med hjälp av detta språket vi först kommer att förstå världen. Modersmålet är ofta det språk man kommunicerar med inom familjen, och det språket blir också det man förknippar med trygghet. Språkets funktioner därefter kan ge en speciell känsla av tillhörighet med dem som talar samma språk som en själv. Språket signalerar varifrån talaren kommer och språket kan på så sätt bära på känslor av både positiva och negativa slag som exempelvis stolthet eller skam. Det språk som är förknippat med det egna ursprunget är ofta sammanbinda med den kultur man vuxit upp inom. Kan språket påverkar uppfattningen om vilken person man är och är... Köp tillgång för att läsa mer

Identitet och språk | Essä

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätteee bra essä fick hjälp jätte mycket