Essä: Ondska och dess existens - Svenska B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Svenska B
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 705
 • PDF

Essä: Ondska och dess existens - Svenska B

En kortare essä på temat "ondska". Eleven undersöker bland annat vad begreppet ondska egentligen innebär, samt hur ondska kan definieras på olika sätt i olika kulturer och samhällen.

Utdrag

"Ondskan - var kommer den ifrån?

Alla har vi någon gång stött på det vi i vardagligt tal kallar ondska. Dagligen visar ondskan tydligt sina olika ansikten. Vi behöver exempelvis bara öppna dagens tidning, eller slå på tv `n för att stöta på den i många olika skepnader. Begreppet ondska är väldigt svårdefinierat. Det första man kan konstatera är att det är ett begrepp som ständigt är i förändring. Synen på ondska har förändrats mycket genom historien. En handling som förr i tiden betraktades som ond kan idag vara helt naturlig. Förr i tiden fördömde svenska kyrkan exempelvis sex före äktenskapet och onani, medan det nu är något som snarare uppmuntras. Hur ondska uppfattas beror alltså på den miljö och tid individen lever i och det finns alltså ingen beständig definition av vad som är ont och gott.

Många ser ondskan som brist på empati och moral. Gemensamma definitioner råder mellan FN´s medlemsländer när det gäller brott mot mänskliga rättigheter . Dessa länder har enats om vad som anses som onda handlingar, d.v.s. ondska. Man kanske skulle kunna beskriva ondskan som en direkt motpol till den moral som är gällande i miljön man växt upp i."... Köp tillgång för att läsa mer

Essä: Ondska och dess existens - Svenska B

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Talanalysen är bra skriven och har betyg c
 • 2014-11-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Ja jättebra! tydligt analyserande