Essä om skönlitteratur

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska som andraspråk 2
  • A
  • 1
  • 553
  • PDF

Essä om skönlitteratur

Det här är en personlig essä som handlar om skönlitteratur. Här görs kopplingar till antiken och dess påverkan på skönlitteraturen, och eleven resonerar allmänt om litteraturens roll i våra liv.

Utdrag

Existerande ord, i skönlitteraturen gömda. Existerande karaktärer, utav samhället dömda. Existerande röster, utav oss aldrig glömda. Skönlitteraruren, är en hel värld som finns bevarad i papprens vita ark. Varför kan människan sjunka in i ordens värld så enkelt? Vad har skönlitterauren för förädlande kraft?
På ytan har skönlitteraturen kanske inte så stort inflytande över våra liv, men jag skulle vilja påstå att den indirekt påverkar oss väldigt mycket. Från dåtidens skönlitterära verk talar vi om bevarandet och spridandet av traditionell bildning. Det är också allmänbildning, en bred kännedom som vi helt enkelt inte kan vara människor utan. Dåtidens verk är helt enkelt till... Köp tillgång för att läsa mer

Essä om skönlitteratur

[0]
Inga användarrecensioner än.