Essä: Svensk språkhistoria - från runa till sms

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 3
  • 1016
  • PDF

Essä: Svensk språkhistoria - från runa till sms

En essä som handlar om svensk språkhistoria, från runskrift fram till idag med sms-kommunikation. Eleven för också ett resonemang kring hur det svenska språket kan komma att se ut i framtiden.

Lärarens kommentar

Du har gjort en relevant jämförande analys av novellerna, där du har noterat gemensamma motiv och teman, men där du även lite närmare har belyst vilka metoder författarna har använt för att skapa en viss effekt. Det finns utrymme för att utveckla dina egna analyser gärna med fler konkreta exempel och citat från novellen/filmen som belyser det du resonerar kring, men det du tar upp är relevant.

Språket är i huvudsak korrekt. Använd gärna fler textbindande ord och fraser (t.ex. inledningsvis; vidare; förutom detta; däremot; till sist; sammanfattningsvis...etc) för att få ett bra flyt i texten. För övrigt fungerar din text bra.

Utdrag

Sverige började under 1000-talet att förändras genom den kulturella påverkan från Europa. Det kom till följd av att kristendomen spred sig i Sverige. Den nya språkepoken kallas för fornsvenska. Fornsvenskan brukar vi dela upp i två underepoker, yngre och äldre fornsvenska. Redan i den äldre fornsvenskan började låneord tidigt strömma in. De flesta nya ord kom kristendomens inflytande. De nya låneorden som härstammade från latin och grekiska som är kristendomens ursprungsspråk. I början på 1300-talet invandrade många tyskar till Sverige, detta bidrog till stora... Köp tillgång för att läsa mer

Essä: Svensk språkhistoria - från runa till sms

[0]
Inga användarrecensioner än.