Estrid Ericsson | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Arkitektur - rum
  • B
  • 9
  • 1749
  • PDF

Estrid Ericsson | Rapport

Denna rapport är en studie av den svenska formgivaren Estrid Ericsons liv under framförallt första delen av nittonhundratalet. Uppgiften är en del av ämnet Arkitektur-rum, årskurs tre inom teknikprogrammet.

Rapporten utgår från följande frågeställningar:

- I vilket historiskt och samhälleligt sammanhang levde hon?
- Hur såg Estrid Ericsons liv ut?
- Vad hade Estrid för talanger och hur såg hennes skapande ut?
- Har Estrid på något påtagligt vis inspirerat andra formgivare?
- Finns det några spår av hennes verk idag?

Elevens kommentar

Gå in mer på djupet om hennes eftermäle.

Innehåll

1. Inledning 3
1.1. Syfte 3
1.2. Frågeställningar 3
1.3. Metod och material 3
2. Rapport 4
2.1. Samhället 4
2.2. Estrid Ericsons liv 5
2.3. Estrids verk 6
2.4. Nutida påverkan 7
3. Sammanfattning 8
4. Källförteckning 9

Utdrag

2.1. Samhället

Under en stor del av Estrids mest hektiska yrkesliv pågick två världskrig. Detta påverkade samhället på flera vis, även inom arkitektur och formgivning enligt författaren Christian Björk. Parallellt med detta upptogs stora delar av kulturdebatten av diskussioner angående det så kallade svenska folkhemmets framväxt. Det förekom starka socialistiska tankegångar om att stärka arbetarklassens förutsättningar och att på olika vis bidra till detta. Ett sätt som nämndes var design av funktionella och vackra bruksföremål. Även de som inte hade samma köpkraft som den borgliga samhällsklassen, skulle erbjudas möjlighet att förfina sina hem.
Firma Svenskt Tenn tycks ha följt den här designidén, men utan de ideologiska tankarna som beskrevs ovan. Kvalitet och exklusivitet har varit kännetecknande för företaget, samtidigt som...

2.2. Estrid Ericsons liv
Estrid Eriksson föddes 1984 i den lilla sjöstaden Hjo. Hon växte upp tillsammans med sex syskon, fem systrar och en bror. Fadern var ägare och källarmästare på stadshotellet, som var beläget ungefär på samma ställe som dagens Hotell Bellevue. Familjen kan därför sägas ha tillhört en högre samhällsklass med god köpkraft. Det var arvet efter fadern som senare möjliggjorde starten av hennes företag Firma Svenskt Tenn i Stockholm.
I skolan uppmärksammade lärarinnan att Estrid hade talang för att teckna och handarbeta. Det påtalades för föräldrarna. Själv hade hon planer på att studera vidare till antingen sjuksköterska eller trädgårdsarkitekt. Men med tanke på det konstnärliga sinnet gick föräldrarna efter lärarnas inrådan med på att hon istället utbildade sig till teckningslärarinna. Det betydde studier i Stockholm vid dåvarande Tekniska skolan, som idag är...

2.3. Estrids verk
Estrid själv ville inte titulera sig formgivare. Hon anställde sådana i sin firma, men hade stort inflytande på deras verk och slutprodukter. De tog stor notis om hennes åsikter. Däremot, som en av hennes formgivare lär ha sagt, så var hon exceptionellt duktig på färg, form och mönster samt att sammanföra dessa till en vacker komposition. Hennes studiekamrat Tyra Lundgren skrev vid ett tillfälle:
”Hon är inte bara konstnärlig, utan fullt ut 'konstnär' i skapandet av suggestiva skönhetsvärlden. Det är en ovanlig form av konstbegåvning, jag vet icke någon som besitter den i så hög och så ursprunglig grad. Hon är helt och hållet romantiker.”
Estrids tidigt upptäckta talang för att teckna och handarbeta har säkerligen spelat stor roll för hennes skapande.
Anledningen till att hennes företag döptes till Firma Svenskt Tenn var den då så uppmärksammade och populära Tenntrenden. Hon uttalade sig själv... Köp tillgång för att läsa mer

Estrid Ericsson | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.