Etablering på den utländska marknaden | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Företagsekonomi 2
 • B
 • 4
 • 1031
 • PDF

Etablering på den utländska marknaden | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om olika tillvägagångssätt att etablera sig på den utländska marknaden. Eleven skriver om vilka för och nackdelar där är med de olika sätten och vilken hjälp man kan få när man ska etablera sig.

Elevens kommentar

Hade tagit upp fler exempel med fördjupande resonemang.

Innehåll

Direktförsäljning
Dotterbolag
Joint venture
Hjälp vid etablering på den utländska marknaden
Källförteckning

Utdrag

Direktförsäljning innebär att ett företag väljer att sälja sin produkt eller tjänst direkt till en återförsäljare i utlandet som köper in företagets varor till sin butik.
Det är också vanligt att man har direktförsäljning via mellanhänder som handelsagenter och generalagenter. Exempel på företag som använder sig av mellanhänder som handelsagenter är det amerikanska kosmetikföretaget Mary Kay.

Fördelar med denna typ av etablering i utlandet är att företaget inte riskerar något kapital då återförsäljaren/mellanhanden sköter marknadsföringen och upprättar ett köpeavtal med kunden innan någon order skickas.

Nackdelar är att det kan vara svårt att växa på detta sätt och risken finns att företagets namn inte ses som en seriös aktör på marknaden när försäljning sker genom handelsagenter. Som exemplet med Mary Kay- märket är välkänt men anses inte av kunden etablerad som till exempel L'oreal som säljs i butik (av återförsäljare)
Man får dessutom inte samma kunskap om marknaden som man skulle ha fått genom ett joint venture eller genom ett dotterbolag.

Dotterbolag innebär att man startar upp ytterligare bolag men kopplat till företagets egna aktiebolag. Detta blir en koncern. Här riskerar man kapital, anseende och det kräver även gemensam redovisning av koncernens... Köp tillgång för att läsa mer

Etablering på den utländska marknaden | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2018-06-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  (y)