Etanol som drivmedel | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Naturkunskap 1b
 • A
 • 3
 • 1020
 • PDF

Etanol som drivmedel | Analys

En energianalys av etanol som drivmedel. I den här analysen förklaras etanolens effektivitet jämfört med andra drivmedel, etanolens miljöpåverkan diskuteras och hur tillverkningen av bränslet går till redogörs för.

Innehåll

- Bakgrund
- Effektivitet
- Miljöaspekt
- Tillverkning i Sverige
- Alternativ
- Sammanfattning
- Källförteckning

Utdrag

Bakgrund
Etanol har använt som drivmedel sedan länge världen över, mestadels utblandad i olika procenthalter, allt från 5-95%. På 20-talet gjordes ett tafatt försök att lansera Bentyl, en blandning av 75% etanol och 25% bensen. Detta gick inte så bra då effekten var sämre än bensin och motorerna behövde förvärmas. Anledningen till lanseringen var ett försök att minska beroendet av importerad bensin.

Idag är etanol relativt liten del av bränslet som förbrukas i världen i jämförelse med bensin, även om den mesta bensinen blandas ut med 5-10% etanol för att öka syretillförseln vid förbränning samt minska oljeförbrukningen. Många försök har gjort att minska skatter, undantag från trängselavgift m.m. men det stor problemet kvarstår, det går åt mer soppa och i längden är det dyrare för bilisten.

Det vi idag oftast menar när vi säger etanol är E85 som för det mesta innehåller 85% etanol och 15% bensin. För enkelhetens skull kommer jag skriva etanol när jag refererar till E85 då det är utifrån detta som de flesta siffror är räknade på i de källor jag hittat.

Effektivitet
Då etanol har ett lägre energiinnehåll (ca 35% lägre) går det åt mer bränsle i motorn, däremot tål etanol en högre kompression och ger därför ett högre oktantal och då högre verkningsgrad. I slutändan drar just nu en etanoldriven bil ca 30-40% mer bränsle än en vanlig bensindriven sådan, men tekniska framsteg görs hela tiden. Förutom energiinnehåll... Köp tillgång för att läsa mer

Etanol som drivmedel | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-20
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Bra analys, genomgående och välskriven