Etik och moral: Abort | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Filosofi 1
 • B
 • 4
 • 2040
 • PDF

Etik och moral: Abort | Analys

En analys av abort som etiskt dilemma. Eleven redogör inledningsvis för vad abort är och hur det genomförs, samt lagstiftning och statistik gällande abort. Etiken kring abort diskuteras sedan utifrån pliktetiken, konsekvensetiken, dygdetiken samt sinnelagsetiken och eleven berättar om sina egna tankar om ämnet.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Det etiska dilemmat jag har valt att skriva om är abort. Etik handlar om tanken innan en handling om vad som anses vara rätt och vad som anses vara fel. Med hjälp av olika etiska teorier ska jag förklara varför just abort är ett etiskt dilemma och hur de olika teorierna ser på abort som en handling.
Abort är när man upphör sin graviditet som i följd gör så att fostret slutar att utvecklas och föds ut dött. Hur man går till väga för att göra en abort, är beroende på hur långt gången man är, alltså hur många veckor som har gått av graviditeten. Det finns två olika sätt att göra en abort på, det första är en Medicinsk abort som görs ända fram till vecka 9. Kvinnan tar starka hormoner som är i tablett form, som sedan framkallar aborten. Detta kan göras både på sjukhuset och i hemmet. Från vecka 12- 18 sker en blandning utav en medicinsk och kirurgisk abort, till en början får kvinnan antihormon tabletter och smärtstillande i vissa fall. När fostret sedan har föds ut dött, kan det förekomma ett kirurgiskt ingrepp då man går in i slidan för att skrapa bort eventuella rester, såsom moderkakan osv.

Det absolut sista sättet man kan genomför en abort på är genom en Kirurgisk abort. Det är mycket mer komplicerat att utföra än vad en medicinsk abort är. Det är strikt lag att denna sort abort måste ske på ett sjukhus, eftersom att i många fall behövs det kirurgisk ingripande. Denna sort abort sker ända fram till vecka 18. I vissa fall kan en kirurgisk abort göras senast vecka 22, men det är bara om graviditeten hotar antingen fostret eller kvinnas hälsa, eller om det finns några livshotande skador.
Detta måste självklart bli godkänt av läkare och kvinnan måste ansöka om att få göra aborten rättsliga rådet vid Socialtjänsten, som i sin tur undersöker graviditeten, fostrets hälsa och kvinnans. Efter det avgör dom och kvinnan får antingen... Köp tillgång för att läsa mer

Etik och moral: Abort | Analys

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tycker den var helt okej, kanske räcker för ett D
 • 2016-05-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jätteinspirerande text, tack!
 • 2017-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, väl formulerad!
 • 2017-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det var en bra uppgift