Etik och moral: Att vara en bra medmänniska | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • C
  • 4
  • 1897
  • PDF

Etik och moral: Att vara en bra medmänniska | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med fokus på etik och moral, som handlar om vad det innebär att vara en bra medmänniska. Frågorna lyfter bl.a. fram solidaritet mellan människor från ett evolutionsperspektiv, moralisk intuition, samt individens ansvar för sina handlingar.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Fråga 1:
Är det viktigt att vara en god och medkännande människa? I så fall: kan man träna på det? Vad liknar det i så fall mest: fotbollsträning, träning inför schackmästerskap, kurs i föräldraskap, övning i kreativa konster som målning, författande och teater, eller liknar det något annat?
Fråga 2:
Det som gjorde människan till en evolutionär överlevare var enligt forskningen samarbetet och solidariteten. I det sammanhanget spelar spegelneuronerna en stor roll: när vi ser en människa lida nöd aktiveras saker i vår kropp som aktiveras när vi själva orsakas skada. Gör denna insikt något med hur vi kan träna vår moral och etik?
Fråga 3:
Hur skiljer sig känslan för vad som är rätt och fel, gott och ont, från drifterna, anser du? Vad är den moraliska intuitionen?
Fråga 4:
Man kan resonera så, att utformningen av hälsningar är en social norm, men att verkligen hälsa på varandra, att visa att man ser och accepterar den andre, är en moralisk norm. Försök att så tydligt och utförligt som möjligt förklara den moraliska poängen med hälsningsceremonier. Försök sedan formulera det som en regel.
Fråga 5:
Hur ska man agera om man i en kultur inte känner sig bekväm med hur de där hälsar på varandra? Har ni någon nytta av den regel ni formulerade? Finns det andra aspekter att tänka på?
Fråga 6:
Försök diskutera detta utifrån konsekvensetiken. Finns det andra konsekvenser än att två mer liv sparas? Måste man diskutera målet ytterligare, finns de större mål än att bara spara mest antal liv? Om målet ändras, så ändras också kalkylen.
Fråga 7:
I läromedelstexten finns en diskussion om när en människa inte kan anses ansvarig för sina handlingar. Finns det tillfällen då en person som orsakar olyckor på grund av fortkörning eller drogpåverkan i trafiken inte ska hållas ansvarig för olyckorna? Om ni anser att det finns sådana, skriv upp dem och bedöm hur ofta de förekommer i trafiken.
Fråga 8:
Moral är inte matematik. Även om en människa kan hållas helt ansvarig för en olycka, betyder inte det att andra inte har något ansvar alls. Om omgivningen är delvis ansvarig kan en enskild ändå vara helt ansvarig. Under vilka omständigheter kan man hålla även omgivningen ansvarig för sådana här olyckor? Kan man vara ansvarig trots att man inte varit i närheten av föraren, bara för att man bidragit till en attityd, där fortkörning inte betraktas som något allvarligt brott?

Utdrag

Det aktiveras känslor hos oss människor när vi ser någon lider i nöd, det finns en del människor som känner av den smärta av person lidande. Det finns del som är lite svårare än andra att känna det smärta. Eftersom vår kropp är byggt av olika oranger som, vissa är rät känslig och vissa är inte det. Ja, man kan träna på denna moral och etik vid sådana situationer man kan agera genom att spegla av det från lidande person. Ex, man har en gång brutit sitt... Köp tillgång för att läsa mer

Etik och moral: Att vara en bra medmänniska | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.