Etik & moral: Djurförsök | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • C
 • 4
 • 1868
 • PDF

Etik & moral: Djurförsök | Utredande text

En utredande text med fokus på djurförsök, där dess förekomst diskuteras utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv. Eleven redogör för den australiensiska utilitaristen Peter Singers, samt den amerikanske filosofen och djurrättsaktivisten Tom Regans, syn på ämnet med utgångspunkt i följande frågeställning:

- Anta att en serie djurförsök på möss resulterar i ett vaccin som gör att färre människor än idag kommer att insjukna i, eller att dö av AIDS. Vad skulle Singer och Regan sannolikt säga om de djurförsöken och varför? Vems argumentation tycker du är rimligast?

Notera att källhänvisning ej framgår, då arbetet är skrivet utifrån lektionsmaterial och föreläsningar.

Lärarens kommentar

Väldigt bra jobbat, hög kvalité.

Elevens kommentar

Möjligtvis ett mer fördjupat arbete för högre betyg.

Utdrag

Singer som är en utilitarist anser, om man har förmågan att kunna uppleva njutning och smärta så räcker det för att man ska ha intressen, alltså en kännande varelse. Han ansluter sig till den så kallade jämlikhetsprinsipen som säger att vi måste lägga samma vikt vid lika intressen oavsett vem eller vad som har intresset så länge det är kännande varelse. Dock så utgår han inte bara från jämlikhetsprincipen eftersom den räcker inte som ”teori” för att rättfärdiga vad som är fel eller rätt i djurförsök eftersom den inte kan lösa intressekonflikter. För att använda jämnlikhetsprincipen kopplar han det med... Köp tillgång för att läsa mer

Etik & moral: Djurförsök | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra synpunkter. Hjälpte mig att komma fram med argument
 • 2015-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt braa skriven :):)