Etik och moral i idrott | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Idrottsspecialisering 2
  • A
  • 2
  • 759
  • PDF

Etik och moral i idrott | Diskuterande text

En diskuterande text om etik och moral inom idrott. Fokus ligger bland annat på oskrivna regler och normer, idrottens värdegrunder, fusk, relationen till domare och motståndare, samt publikens beteende under idrottsevenemang. Vidare så ges exempel på etik inom idrott genom paralleller till fotboll.

Utdrag

Inom all idrott finns det skrivna regler för att skapa rättvisa och intressanta tävlingar men det finns även oskrivna regler inom idrotten och idrottsliga verksamheter. Dessa regler och etiska normer finns på grund av en anledning och ska respekteras för att uppnå idrottens syfte. Det är upp till var och en deltagare att respektera idrottens värdegrunder genom ansvarstagande och ärlighet. I läroboken ”Vinnare i långa loppet” beskrivs idrottens värdegrund av fyra huvuddelar. Dels är det glädje och gemenskap men även demokrati och... Köp tillgång för att läsa mer

Etik och moral i idrott | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.