Etisk diskussion: Dödshjälp till Björn

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • B
  • 6
  • 3591
  • PDF

Diskuterande Text: Etisk diskussion: Dödshjälp till Björn

En utförlig och nyanserad etisk diskussion som handlar om dödshjälp. Texten utgår från ett fall där Björn, 80 år och sjuk i grön starr, vill ha dödshjälp. Fallet diskuteras utifrån flera etiska teorier, exempelvis utilitarismen (Bentham), det kategoriska imperativet (Kant), rättighetsetiken och konsekvensetiken. Avslutningsvis berättar eleven om sina egna tankar kring dödshjälp samt för en kort diskussion om abort.

Lärarens kommentar

Mycket bra, välnyanserat.

Utdrag

Inom utilitarismen finns det två delar, handlingsutilitarismen och regelutilitarismen som uppfattar utilitarismen på olika sätt. Om vi ska utgå ifrån handlingsutilitarismen så innebär det att man ska handla där konsekvensen blir minst ond, om båda valen ger onda konsekvenser. Oavsett vilket val som beslutats så ger det onda konsekvenser som kommer ge lidande till någon av parterna. För Björn ger det minst lidande om han får genomföra dödshjälp då han skulle undgå att behöva leva i ständig lidande, dels på grund av sjukdomen men även förlusten över sin fru, samtidigt medför hans bortgång till en ond konsekvens för hans närstående eftersom de har förlorat honom vilket kommer medföra sorg. Däremot om Björn inte får dödshjälp kommer konsekvensen bli att han ständigt blir sämre av sjukdomen då han redan har det besvärligt som det är, trots att han är inomhus måste han ha persiennerna nerdragna, glasögon samt skärmkeps på sig för att skydda sina ljuskänsliga ögon eftersom att han blir yr av ljuset. Han förklarar att han för det mesta dels endast ligger och lyssnar på P1, vilket är nästan det enda han kan göra då han upplever livet så ansträngande på grund av sjukdomen och att han tappat livslusten, han lever ett avskärmat liv. Att leva ett sådant liv är inte hälsosamt och det är stor sannolikhet att omgivningen, särskilt döttrarna lider av att se sin pappa må så fruktansvärt dåligt. Så om handlingsutilitarismen skulle utgå från att omgivningen anser att det är jobbigt att se Björn leva ett ohälsosamt liv som gör att han ständigt lider och inte uppskattar livet så skulle deras uppfattning vara att Björn skulle få dödshjälp eftersom det skulle skapa en lättnad för omgivningen att veta att Björn äntligen får vila i frid... Köp tillgång för att läsa mer

Etisk diskussion: Dödshjälp till Björn

[0]
Inga användarrecensioner än.