Etisk diskussion | Dödsstraff

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 2
  • 1274
  • PDF

Etisk diskussion | Dödsstraff

Det här är en utförlig och nyanserad etisk diskussion om dödsstraff. Här berättas kort om dödsstraff, och sedan diskuteras det utifrån pliktetiken och konsekvensetiken.

Innehåll

- Dödsstraffet
- Pliktetiken
-- Analys av dödsstraff från ett plikt-etiskt perspektiv
- Konsekvensetiken
-- Analys av dödsstraffet från ett konsekvens-etiskt perspektiv

Utdrag

Etiska regler är väsentliga då juridiska lagar inte innefattar alla frågeställningar, juridiska lagar har bildats med hjälp av landets religion: dock baseras dessa religioner i de flesta fall på universella, allmänmänskliga etiker. Vad som formar en etik ligger ofta i hur vi önskar bli bemötta, och hur vi då ska bemöta andra. Vi kan inte döda någon, då vi själva inte vill möta risken att bli dödade. Hur ska vi då se på hur vi inte följer den mest basala rättigheten: rätten till liv. Jag kommer genomgående analysera dödsstraffet utifrån två infallsvinklar, eller etiker samt hur vi i realiteten förhåller oss moraliskt till dessa etiker när vi tar en människas liv. Legalt eller illegalt.

Dödsstraffet har utifrån ett historiskt perspektiv funnits i människans samhälle så länge som det ens funnits ett mänskligt samhälle. Men är det mänskligt att ta ett liv? Jag anser att våra skuldkänslor har tillkommit av en anledning, att det är hemskt att ta en människas liv. Att sätta punkt för en människas potential, dels från att ta ytterligare ett till liv – men även från att kunna vända personens liv åt det bättre och möjligheten för individen att förändra sitt beteende. Men är vårt samvete format utifrån den etiska normen eller är den medfödd? Det är enkelt att prata om ett barns skuldfrihet men vem vet hur barnet hade agerat om inte den fått en etisk vägledning genom uppfostran och samhällsnormens prägel på vårt psyke. Det finns ett antal länder som... Köp tillgång för att läsa mer

Etisk diskussion | Dödsstraff

[0]
Inga användarrecensioner än.