Etiska utmaningar i entreprenörskap | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • MVG
  • 3
  • 1045
  • PDF

Etiska utmaningar i entreprenörskap | Diskuterande text

En vetenskaplig diskuterande text som utgår från frågeställningen: Varför finns det etiska utmaningar i entreprenörskap? Eleven redogör för entreprenörskapets roll i samhället och dess olika former, och diskuterar dagens entreprenörskap i förhållande till etiska problemställningar.

Utdrag

Att entreprenörer har en betydelsefull roll i dagens samhälle tydliggörs när Hannafey (2003) skildrar entreprenörskapets tillföringar och utmaningar. En entreprenör definieras av nationalencyklopedin (2014) som en uppfinningsrik och driftig individ med fokus på start av nya verksamheter. Entreprenörer spelar en viktig roll för samhället: de utför ekonomiska uppgifter som ökar sysselsättningen, skapar nya organisationer, introducerar nya produktionsprocesser och utför andra affärsverksamheter som förbättrar människans välstånd (Hannafey, 2003). Inte nog med att det ställs höga krav på en ny entreprenör på marknaden, de arbetar ofta i en stressig arbetsmiljö och måste ständigt söka efter tid för etisk reflektion i arbetet. Många etiska problem är nya för en ung organisation och samtidigt som entreprenörer ställs inför långa arbetsdagar så ska de lyckas fånga in etiken i arbetet, vilket inte alltid är högst prioriterat (Hannafey, 2003). Hannafey (2003) beskriver entreprenören som en individ med högt fokus på att lyckas med sin organisation och där inget annat spelar någon roll. En entreprenör möter därför många etiska utmaningar under sin karriär, vilket leder oss till frågan: Varför finns det etiska utmaningar i entreprenörskap?

Då ett etiskt förhållningssätt är centralt för en långsiktig framgång i en organisation (Svensson & Wood, 2009), är det samtidigt viktigt för entreprenörer att låta ett etiskt synsätt prägla det dagliga arbetet. Payne och Joyner (2006) beskriver etik som... Köp tillgång för att läsa mer

Etiska utmaningar i entreprenörskap | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.