Etiskt Dilemma: Aktivt dödshjälp | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 2
  • 1014
  • PDF

Etiskt Dilemma: Aktivt dödshjälp | Diskuterande text

En diskuterande text i Religionskunskap 1, som diskuterar aktiv dödshjälp som etiskt dilemma. Eleven lyfter fram olika etiska och filosofiska synsätt på ämnet, samt olika religioners syn. Eleven avslutar med att redogöra för sitt eget ställningstagande till aktiv dödshjälp.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

- Aktiv dödshjälp
- Hur resonerar en pliktetiker, konsekvensetiker och en sinneslagsetiker kring dilemmat dödshjälp?
- Sök information angående vilken ståndpunkt någon/några av världsreligionerna har kring dilemmat och sammanställ och analysera dess argument
- Argumentera för ditt ställningstagande

Utdrag

Enligt hinduismen ingår världen i ett kretslopp där alla varelser återföds, det kallas Samsara och styrs av karma, de gärningar man gjort. Dharma är den moraliska lagen, alltså de regler för hur man ska leva som man ska följa. Handlingar som bryter mot Dharma ger dålig karma medan handlingar som följer Dharma ger god karma. När kroppen dör räknas karma ihop och man... Köp tillgång för att läsa mer

Etiskt Dilemma: Aktivt dödshjälp | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-10-20
    Väldigt bra beskrivet om de olika etiska perspektiven.