Etiskt dilemma: Ett barn för organdonation
 | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 2
  • 1110
  • PDF

Etiskt dilemma: Ett barn för organdonation
 | Diskuterande text

En diskuterande text som utgår från ett etiskt dilemma som handlar om frågan om det är rätt att skaffa ett barn som organdonator till ett redan sjukt barn. Eleven reder ut och diskuterar ämnet utifrån de olika etiska perspektiven sinnelagsetiken, pliktetiken, situationsetiken och dygdetiken.

Utdrag

Barn nr1 - sjuka barnet Barn nr2 - friska barnet

Enligt pliktetiken så är egenvärde och nyttovärde det viktigaste. Kärlek, frihet och liv är något som är viktigt, kopplar man detta till denna fråga så kan man se det som att föräldrarna bör skaffa ett till barn eftersom dom kommer göra det på grund av kärlek till barnet för att rädda det första barnet men det kommer också att krocka med kärlek eftersom det andra barnet som kommer bli donator kan känna sig mindre älskad eftersom hon/han antagligen kommer att förstå varför dom skaffade ett till barn när hon/han blir äldre. Hur mycket frihet skulle barn nr 2 att få när barn nr 1 alltid kommer vara beroende av barn nr 2...

Om man tar detta dilemma med konsekevensetiken där det är följderna som ska bestämma så kan man undra vem detta är bra för? Vad är de som är bra? När ska det bli bra? Vem bestämmer vad som är bra? Det är ju såklart bra för barnet som är sjukt eftersom det barnet kommer lätt att få tillgång till transplantationer som barnet behöver så snabbt som det bara går men barn nr 2 kommer ju hamna i kläm! Barn nr 2 kommer ju inte heller kunna leva det liva som han eller hon vill, det kommer aldrig att bli ”bra” för någon av dem... Köp tillgång för att läsa mer

Etiskt dilemma: Ett barn för organdonation
 | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.