Etiskt dilemma för läkare | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Religionskunskap A
 • C
 • 3
 • 1828
 • PDF

Etiskt dilemma för läkare | Diskussion

En diskussion kring ett etiskt dilemma, där en läkare ställs inför ett val vad gäller behandling av tre olika individer (läs dilemmat i sin helhet under "Innehåll"). Eleven diskuterar det etiska dilemmat utifrån pliktetiken, konsekvensetiken och sinnelagsetiken, samt gör en personlig bedömning av situationen. Vidare så ger eleven även ett eget exempel på ett etiskt dilemma, och för en diskussion kring att överstiga hastighetsbegränsningar i krissituationer.

Innehåll

Dilemma 1:

En man från England arbetar som fältläkare i ett krigsdrabbat land i Afrika. Hans arbete är att rädda så många människor på krigsfältet som det bara går. Som läkare har han svurit att rädda liv och detta är hans främsta uppgift, kvittar vem det är.

Han jobbar i en liten by där det finns många människor från Europa som är där och jobbar som volontärer. En dag blir byn attackerad av en annan afrikansk stam. Det blir ett brutalt slag och många människor dödas och ännu fler blir svårt skadade.

När slaget är över kommer den engelska läkaren fram till tre skadade individer. Den ena individen är en dansk soldat som försökte skydda byn, och han är också vän till läkaren. Han har skador men inte direkt livshotande. En annan individ är en afrikansk soldat som var från den stammen som attackerade byn. Hans skador är livshotande och han behöver direkt hjälp om han ska överleva. Den tredje individen är en trebarnsmamma från Saudiarabien, hon är även änka. Läkaren vet inte hur allvarliga hennes skador är. Under tiden vet man i byn att mer läkarhjälp och mediciner är på väg inom några timmar. Läkaren är djupt upprörd över att hans vän är skadad, och han väljer att rädda den danska soldaten.

Hur hade du agerat om du var läkaren?

Utdrag

"Konsekvensetiken innebär konsekvenser för mitt agerande. Frågor så som: vad leder detta till de inblandade, till mig, samhället eller framtiden? Ifall jag väljer att rädda den afrikanske soldaten i första hand kan jag orsaka till ännu en attack mot byn. Det är som att ge en ny chans till soldaten att attackera byn och orsaka till flera skador på oskyldiga människor. Egentligen, är det inte de smartaste valet att göra det då denna soldat ville skada mig och ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Etiskt dilemma för läkare | Diskussion

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt nöjd, bra uppsats!!