Etnicitet | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 2
  • 696
  • PDF

PM (Promemoria): Etnicitet | PM

Ett kort och enkelt PM som handlar om begreppet etnicitet. Här förklaras med hjälp av olika relevanta källor vad etnicitet betyder, var begreppet kommer från, och olika perspektiv på etnicitet såsom det konstruktionistiska och det essentialistiska perspektivet.

Elevens kommentar

Ändra på fotnötterna.

Utdrag

I boken Etnicitet och kulturmöten (Tove Phillips, 2014) skriver Phillips att etnicitet är individens identifikation och känsla av tillhörighet med en viss folkgrupp. Oftast anges två olika perspektiv på etnicitets begrepp. Essentialistiskt perspektiv är något statiskt och oföränderligt, existerar oberoende av omgivningens definitioner. Det konstruktionisktiska perspektivet ser man begreppet som något som konstruerats av människan själv. Det betyder att det kan vara föränderligt.
De beståndsdelar som brukar ingå i individens identitet är kultur, gemenskap, religion, historia, språk och territorium. Phillips berättar även att... Köp tillgång för att läsa mer

Etnicitet | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.