Etnisk identitet och andraspråksinlärning | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 9
 • 2662
 • PDF

Etnisk identitet och andraspråksinlärning | Rapport

En rapport i språksociologi, vars syfte är att undersöka det ömsesidiga förhållandet mellan den etniska identiteten och andraspråksinlärning. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur påverkar språket identitet?
- Hur påverkar identiteten språk?
- Hur kan främmande språkstuderande utnyttja en sådan relation?

Innehåll

ÖVERSIKT ÖVER LINGVISTISKA OCH SOCIOLINGVISTISKA INSTÄLLNINGAR TILL IDENTITET: DET ÖMSESIDIGA FÖRHÅLLANDET MELLAN ETNISKA IDENTITETEN OCH ANDRASPRÅKSINLÄRNING
- Inledning
-- Syfte och frågeställningar
-- Material och metod
-- Bakgrund och tidigare forskningar
- Identitet och språk
-- Språkinlärning
-- Etnografi och identitet
-- Sambandet mellan identitet, språk och kultur
-- Språk från sociolingvistiks- och etnolingvistiks synvinkel
- Identitetens effekt på andraspråkinlärning
- Etniska bakgrundens konsekvenser
- Slutdiskussion
- Abstract
- Källförteckning

Utdrag

"Denna studie undersöker effekten av identiteten,som en självbild, i språket och effekten av språket i identitetsskapande. Dessutom är det ett försök att
få insikt i studium av språkliga strategier för identitet så länge som främmande språkinlärning är en viktig fråga. Bortsett från den sannolika differentieringen mellan uttryck av jaget och identitet, kommer vi i denna rapport att undersöka sambandet mellan språkinlärning och identitet genom att analysera den ömsesidiga påverkan mellan varandra."... Köp tillgång för att läsa mer

Etnisk identitet och andraspråksinlärning | Rapport

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-04
  Skriven av Studerande på Termin 8
  Braaa innehåll samt en välgenomförd analys med klokt val av diskussions utgång.
 • 2016-04-03
  Det har hjälpt mig mycket för mitt arbete
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra information
 • 2015-03-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  allt e bra allllllllllt