Etologi: Brunbjörnen | Fältstudie

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • B
 • 7
 • 1655
 • PDF

Etologi: Brunbjörnen | Fältstudie

En fältstudie i Biologi 2 med fokus på etologi. Eleverna observerar en brunbjörn på Skansen och diskuterar kring dess beteende med utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Har björnen annorlunda beteende i fångenskap?
• Vilka faktorer påverkar björnens beteende i fångenskap?

Innehåll

- Sammanfattning
- Syfte
- Teoretisk bakgrund
- Frågeställning
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning
Om man ska kortfattat sammanfatta denna laboration kan man saga att björnens beteende differerar sig i naturen och under fångenskap, jag kom fram till att de båda hade negativa och positiva sidor. Själva björnen är även ett komplext djur som vi fick se under en kort undersökning gjort med hjälp av ett etogram. Björnen i sig är ett djur som äter allt och vandrar mycket i somrarna medans den sover under hela vintern.

Syfte
En fältstudie inom biologi vars syfte är att observera och undersöka ett valfritt djur i skansen

Teoretisk bakgrund
Brunbjörn (Ursus arctos på latin) är ett rovdjur som tillhör familjen Ursidae som även består av åtta andra djur. Björnen ett ryggradsdjur som även är ett däggdjur, är ett djur som livnär sig på nästan all föda som går att hitta i naturen (all ätare), björnen lever för det mesta i skogen och sover igenom hela vintern då det ej finns föda. enligt Vanhoenacker (2014).
Björnar framkommer mest I Skandinavien, Ryssland, Kanada, och några länder i Asien , pga. av den stora variationen av mat och för att deras levnadssystem anpassat sig kring det klimatet enligt Kristoffersson (2014)... Köp tillgång för att läsa mer

Etologi: Brunbjörnen | Fältstudie

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldig bra labbrapport. Tydliga ståndpunkter. Skriver ordentligt om hur björnens uppkomst och dens anatomi har blivit till. Tydlig språk och använder sig utav biologiska begrepp
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  björnar älskar jag och jag älskade fältstudie mycket bra skrivit
 • 2015-04-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket givande text där man förstod arbetssättet

Material relaterade till Etologi: Brunbjörnen | Fältstudie.