Etologi: Hästar | Undersökning | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • A
  • 4
  • 1356
  • PDF

Etologi: Hästar | Undersökning | Biologi

En etologisk undersökning om hästar. Syftet med laborationen var att lära mer om djurens beteende från nära håll och fördjupa sig mer inom begreppet etologi. Här undersöks hur djuren kommunicerar med varandra i olika situationer och hur de visar sina känslor, dvs. vilket kroppsspråk de använder sig av.

Lärarens kommentar

Syfte & hypotes: Du skriver ett tydligt syfte & en tydlig hypotes
Bakgrund: Du refererar tydligt till fakta i din bakgrundsdel och den är intressant att läsa.
Metod & material: Din undersökning är tydligt beskriven.
Resultat: Du redovisar ert resultat på ett tydligt sätt.
Diskussion: Din diskussion är välskriven, du diskuterar dina resultat, knyter ihop hypotes med bakgrund och resultat samt diskuterar hur man kan förbättra labben. Du refererar tydligt till källor genom hela rapporten!

Innehåll

Syfte
Hypotes
Bakgrund
Material och metod
Resultat
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Hur hästarna beter sig och vet hur de ska bete sig som hästar beror på det etologer kallar för inlärda och medfödda beteende. Alla djur behöver ha en strategi för hur de ska kunna överleva. En strategi för att inte bli uppäten, för att söka mat, för att få para sig och få sin avkomma att överleva. Detta styrs av arv och miljö. Men för att hitta den här strategi behöver ett beteende utvecklas så att den gynnar arten. Beteendet måste ge individen ett försprång mot andra individer, inom samma art.
Djurens beteende delas in i två huvudgrupper inlärda och medfödda beteende. När etologerna ska undersöka vilka beteenden hos ett djur som är inlärda eller medfödda studerar man ofta djur som fötts upp utan kontakt med andra djur därför att dessa djur har inte fått lära sig av hur andra djur inom sitt eget art beter sig.
Medfödda beteenden är beteenden som djuret inte behöver lära sig och...

Material och metod
- 5 hästar på en hagel
- Anteckningar från lektionen
- Biologi boken
- En lista på hästarnas olika kroppsspråk vid olika beteenden
- Penna... Köp tillgång för att läsa mer

Etologi: Hästar | Undersökning | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.