Etologi: Kameler | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • MVG
  • 8
  • 2589
  • PDF

Etologi: Kameler | Undersökning

En undersökning som genomfördes på Kolmården, som redogör för kamelers etologi. Syftet med undersökningen var att undersöka hur djurs beteende kan variera vid olika tidpunkter, samt att få större inblick i vilka vanor som djur i djurparker har till skillnad från de djur som lever i det vilda.
Metoden som användes var ögonblicksregistrering och arbetet innehåller ett flertal bilder och diagram som skildrar resultaten.

Innehåll

ETOLOGI - Djurens beteende

Sammanfattning
1.Inledning
1.1 Bakgrund i det vilda
1.2 Syfte
2. Material och metod
3. Resultat
3.1 Resultat: Beteende
3.2 Resultat: Zon
4. Diskussion
4.1 Metoddiskussion
5. Tack!
6. Referenser

Utdrag

1.2 Syfte
Vi gjorde denna undersökning för att studera hur djurens beteende kan variera vid olika tidpunkter, och för att lära oss de vanor djur i djurparker har till skillnad från de individer som lever i det vilda.

2. Material och metod
Vi använde oss av: Ett häfte med fakta om olika djur som finns på djurparken, ett beteende-häfte, där just kamelernas olika beteenden förklarades och hur de olika individerna ser ut och vilka kännetecken de har, ett protokollpapper där vi noterade ner vilka beteenden kamelen gjorde och ett tidtagarur där vi hade en timer på en minut så vi kunde vara punktliga när vi noterade ner kamelens beteende. Vi fick även ett papper över hela inhägnaden och där stod även vilka nummer de själva områdena hade, numrerade från 1 till 8.

Vi använde oss av ögonblicksregistrerings metoden, vilket innebär att man noterar vid varje minutslag vad ens kamel gjorde, och vart den gjorde det i inhägnaden. Beteendet fick vi reda på igenom att jämföra kamelens rörelse med listan som förklarade alla beteendena. Några exempel är idissling, äter, ligger, förflyttar sig, interaktion med annan art eller social interaktion med egna flocken. Det var viktigt att vara noggrann vid noteringen då själva undersökningen skulle bli felaktig annars. Vi behövde även använda ögonmått och försöka placera ut individen på våran ”karta” över inhägnaden, då varje inhägnad var speciell på sitt sätt... Köp tillgång för att läsa mer

Etologi: Kameler | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.