Etologi: Fältstudie av vitkindade gäss | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 877
  • PDF

Etologi: Fältstudie av vitkindade gäss | Undersökning

En undersökning i form av en fältstudie i Biologi 1, med fokus på etologi hos fågelarter. Eleverna observerar en grupp vitkindade gäss och dokumenterar deras beteende under en kortare tid.

Innehåll

Inledning
Material & metod
Resultat
Diskussion
Källor

Utdrag

Diskussion:
Under observationen av fåglarna upptäcktes det att hanen visade mycket revirbeteenden. Att markera sitt revir innebär att ett eller flera djur försvarar sig mot andra djur i ett område. Ett annat viktigt skäl för att ha revir är att minska konkurrensen om maten. Hanen markerade sitt revir genom att visa upp sitt bröst med en lång, sträckt hals och ibland genom att kackla varje minut från kl. 10.14 – 10.16. Sedan spejade hanen var tredje minut medans honan jämt betade och vilade. Det är oftast hanen i paret som lägger ner energi på att markera sitt revir för att jaga bort andra hanar, framför allt av sin egna art, för att försvara både sig själv och honan mot olika inkräktare runt i området. Havsörn är en av deras naturliga fiender som skulle kunna uppvisa sig i området för gässen.
När det gäller föda observerades det att honan åt mer än hanen, som hade uppgiften att markera sitt revir jämt. Gässen måste hela tiden välja de mest närings- och energirika delarna av växterna dels för att överleva. Deras förmåga att kunna urskilja de mest... Köp tillgång för att läsa mer

Etologi: Fältstudie av vitkindade gäss | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Etologi: Fältstudie av vitkindade gäss | Undersökning.