Ett gemensamt språk i Norden | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 2
  • 588
  • PDF

Ett gemensamt språk i Norden | Argumenterande tal

Ett argumenterande tal som argumenterar för att vi borde tala samma språk i Norden. Eleven menar bland annat att ett gemensamt språk skulle leda till ett mer enat Norden. Eleven tar också upp motargument och besvarar dessa.

Utdrag

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, dessa länder kallas det nordiska länderna, så varför talar vi inte ett gemensamt nordiskt språk? Norden som region har i mångt och mycket en gemensam historia och kultur, likaså är de nordiska språken sedan långt tillbaka nära släkt med varandra. Det är ingen tillfällighet att det sedan länge finns ett välutvecklat, institutionellt samarbete ända upp på regeringsnivå mellan de nordiska länderna. Så nästa steg är väl ändå.. att vi alla i norden borde tala samma språk.

Vi lever nu i en globalt sammankopplad värld och kommunikation mellan människor på olika platser är därför viktigare än någonsin. Men att ha olika språk hindrar oss från detta. Vi förlorar otroligt mycket tid och pengar på att ha en... Köp tillgång för att läsa mer

Ett gemensamt språk i Norden | Argumenterande tal

[0]
Inga användarrecensioner än.