Ett hållbart samhälle | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Ett hållbart samhälle | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som handlar om vad de olika aktörerna i Sverige behöver göra för att bygga ett hållbart samhälle.

Lärarens kommentar

Bra svar. För att lyckas lösa dessa utmaningar behöver den allmänna opinionen inse vilka utmaningarna vi står inför. Att på ett pedagogiskt sätt förklara fördelarna och vikten av en hållbar utveckling för allmänheten och makthavare som ännu inte är med på båten samt ge utrymme för nya innovationer måste därför vara prioriterat, eller som en klok gubbe en gång sa "det är svårt att lära gamla hundar att sitta", därför behöver denna kunskap framförallt inpräntas till de som idag är unga. Politikerna behöver fatta beslut som genomsyras av ett helhetsperspektiv på miljön och det hållbara samhället. Svårigheten ligger i att tillgodose många gruppers önskemål och behov. Det finns även motsättningar mellan stad och landsbygd när det gäller resursfördelning. Men att samarbeta regionalt och internationellt blir allt viktigare.

Innehåll

Inledning
Globalisering
Samhällsplanering – alla värden måste tas hand om
Nya rön - Större perspektiv
Vision – Att visualisera för alla
Politik – konsekvent mentalitet eller är psyke bara en konsekvens?
Konsumtion – kretslopp och rörelse
Kommentar

Utdrag

Inledning
I framtiden kommer vi leva i ett förändrat klimat, vi lär framförallt märka detta på ökad temperatur och nederbörd. Resurser av dricksvatten kan på så vis bli alltmer utsatta. Förhoppningsvis kan vi kooperera samhällen emellan landsöverskridande för att ta fram lösningar som vi alla kan gynnas av, risken är annars att vi får se nya världskonflikter i konkurrensen om trytande naturtillgångar. Utöver den uppenbara ekologiska och sociala skadan i samhällen, kommer också ekonomin som den är att ta stryk om vi inte förändrar dessa system fundamentalt.

Globalisering
Jag tror samtidigt att det bästa sättet att hålla fred mellan alla är att skapa handel och avtal mellan varandra så att man trasslar in sig så mycket i varandra att man skadar sig själv om man skadar någon annan. Detta är positivt med globaliseringen och den behöver vi alla vara delaktiga i för att ta vara på. Det är under dessa år som vi kollektivt sett blir självmedvetna på en helt annan nivå än tidigare. Då krävs det att man inte skapar trender av ignorans och rädsla. Därför spelar enligt mig media en avgörande roll för att bygga framtidens hållbara samhälle. Allmänheten behöver informeras och utbildas, samt lära sig att uppskatta och värna om hållbarheten för mer än sin egen generation. Vi måste tänka på hela jorden, och mänskligheten genom all tid.

Samhällsplanering – alla värden måste tas hand om
Forskning har visat att olika samhällsstrukturer fungerar olika bra i olika sammanhang (allt är relativt). Därför är det viktigt att samhällsbyggandet är flexibelt och brett. Ansvariga för bebyggelse och infrastruktur måste samarbeta sömnlöst. Alltså kommunerna, med regionen och deras aktörer samt medborgare.
Energi är allt. Allt är energi. Människan behöver tillgodose sitt växande behov av energi på ett klokare vis. Ellagring av olika slag är viktigt för att kunna planera och hushålla vår energi. Visst har vi vattenmagasin ..... Köp tillgång för att läsa mer

Ett hållbart samhälle | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.