Ett språk för alla | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Ett språk för alla | Argumenterande text

En argumenterande text för att där endast ska finnas ett språk. Eleven lyfter till exempel fram fördelen att det skulle underlätta affärsmöjligheter runt om i världen.
Texten är skriven av en elev som läser kursen Svenska som andraspråk 2.

Utdrag

Ett språk för alla!

Tänk om vi alla talade ett språk och det fanns inget behov av att lära oss och tvinga våra barn att lära sig flera världsspråk bara för att få en bättre chans och flera affärsmöjligheter i dagens värld. Vi lever i en global värld och varje dag kommer vi närmare jämlikhet och enighet. Ett språk som förstås av majoriteten av människor i världen är engelska. Mandarin talas av majoriteten befolkning i världen men även i Kina flesta människor förstår engelska.
De flesta invandrare är tvåspråkiga på grund av omständigheterna och de måste anpassa sig till en ny kultur i landet de har övergått till. Men vi får inte glömma att när vi lär oss ett nytt språk..... Köp tillgång för att läsa mer

Ett språk för alla | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.