EU (Europeiska Unionen) | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 8
 • 3865
 • PDF

EU (Europeiska Unionen) | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor (se vänligen "Innehåll") som omfattar EU och samarbetet mellan medlemsländerna. Eleven diskuterar bl.a. EU; förhållande till USA, avgifterna och lantbruksstödet, samt Sveriges medlemsskap och inträde i EU.

Innehåll

EU

- Frågeställningar

1. Hur långt ska EU-samarbetet utvecklas? Ska målet vara ett Europas Förenta Stater med USA som förebild. Lista argumenten för och emot, dra slutsatser.

2. Går det att föra en stor internationell organisation som EU mera demokratiskt? Hur i så fall?

3. Är det rimligt att de stora medlemsländerna ökar sin makt? Vad talar för och vad talar emot? Dra egna slutsatser.

4. Nästan hälften av EU:s budget går till stöd för jordbruket. Hur kan det komma sig? Är det rimligt förklara.

5. När vi i Sverige röstade om medlemskap i EU röstade 52 % ja och 47 % nej. Idag, precis som då, är en del svenskar positiva till EU och andra är negativa. Vad tycker du själv om EU? Argumentera för eller emot det svenska medlemskapet.

6. Du har fått i uppdrag att skriva EU:s framtida miljöpolicy. Tänk noga igenom vilka du anser vara de mest brännande områden. Utgår från följande:
• De viktigaste och mest aktuella miljöfrågorna idag.
• Hur beslut ska fattas inom detta område. Eventuellt krav på ändringar i EU:s organisation och funktion.
• Få alla medlemsländer med på tåget.
• Finansiering

- Svar och källor

Utdrag

EU:s första överstatliga organ är ministerrådet som finns i Bryssel. Här samlas en minister från varje land, vilken minister det är varierar. Om det handlar om skolfrågor är det utbildningsministrarna som samlas och om det handlar om jordbruksfrågor så är det jordbruksministrarna som samlas etcetera. Ministerrådet stiftar lagar och lägger fram förslag på EU:s årliga budget. Från 2014 ska det införas en så kallad... Köp tillgång för att läsa mer

EU (Europeiska Unionen) | Instuderingsfrågor

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  om jag kopierar och klistra in kan läraren se det på I'ts learning att jag har skrivit av datorn?
 • 2015-09-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra arbete, fortsätt så !!
 • 2015-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra struktur och bra ordval!