EU | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 7
  • 2643
  • PDF

EU | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven redogör för EU:s olika organ samt Sveriges valdeltagande och hur det påverkar EU.

Lärarens kommentar

Mycket, mycket bra resonerande. Du har fått med väldigt bra för- och motargument vilket ger läsaren en bra möjlighet till att skapa sin egen uppfattning. Riktigt bra jobbat!

Innehåll

1. Hur de olika organen inom eu fungerar
Ministerrådet
Europaparlamentet
EU-kommissionen

2. Andra organ inom EU
Europeiska Rådet
Centralbanken
Revisionsrätten

3. Valdeltagande
Slutsats:
KÄLLKRITIK
KÄLLFÖRTECKNING

Utdrag

1. Hur de olika organen inom eu fungerar

Ministerrådet
EU:s högst beslutande organ är ministerrådet och dess sekretariat befinner sig i Bryssel, Belgien. Deras huvuduppgift är att ta beslut angående EU: lagstiftningar med hjälp av ledamöter och Europaparlamentet. Andra uppgifter som rådet ansvarar över är utformning av utrikes- och säkerhetspolitik, ingå avtal mellan EU och andra länder, anta EU:s årliga budget samt att samordna de olika EU-ländernas politik . Rådet består av 28 ministrar, samma antal som EU:s medlemsländer. Inom rådet finns det 10 olika konstellationer , t.ex. utrikesfrågor, ekonomi, miljö mm. Beroende på vilken konstellation som ska diskuteras åker den minister som är områdesansvarig. Ministrarna företräder sina länder. Skulle rådet t.ex. diskutera ekonomiska och finansiella frågor skulle Sveriges finansminister åka. Hade däremot dagordningen handlat om utbildning hade utbildningsministern fått åka till Bryssel. De frågor som ska diskuteras har presenterats av Europakommissionen. Rådet i sin tur fattar beslut med enkel majoritet, kvalificerad majoritet eller enhällighet . Detta varierar då vissa konstellationer har olika kvalifikationer.

Då det är regeringen och riksdagen som för oss, svenska folket, påverkar Europeiska ministerrådet kan vi göra skillnad indirekt genom att rösta under Riksdagsvalet. Den regering som vinner valet utser nämligen vilka ministrar, som bl.a. representerar oss i EU, ska utses. Det parti eller block som vinner ska föra majoriteten av svenska folkets talan. Efter att EU-kommissionen lagt fram ett förslag är det Sveriges regering som ska bilda sig en uppfattning och ta ett beslut i ärendet. Ärendet följs sedan upp och stäms av med riskdagen. Därför är det viktigt att ha i åtanke att det parti man röstar på kommer även framföra våra ideologier och ställningar inom EU. Är vi missnöjda med hur de har representerat oss kan vi alltid fyra år senare rösta på något annat parti. Att dessutom ha 1 av de 28 rösterna väger ganska tungt för Sverige. Det innebär att vår röst står för ca 4 % av rösterna i varje konstellation. Dessutom kan man som privatperson kontakta arbetsgrupper och kommittéer som förbereder ministerrådets beslut


Europaparlamentet
Europarlamentet har för närvarande 751 medlemmar, ledamöter. Dessa medlemmar är valda via direkta val i varje medlemsland, EU:s enda direktvalda institution . Beroende på hur många invånare ett land har får länderna ett visst antal ledamöter. Tyskland, med ca 80 miljoner invånare , har hela 96 europaparlamentariker medan Sverige, som har ca 10 miljoner invånare , har 20 ledamöter . Ledamöternas uppgift är bl.a. att stifta lagar(i samband med ministerrådet), besluta om EU:s budget och utvidgningar samt att granska kommissionen. Parlamentets arbete sker i två faser. Första fasen är via utskotten, 20 fasta utskott och två underskott, som analyserar lagförslagen. Andra fasen är att fatta beslut om utskottens lagförändringar via så kallade plenarsammanträdanden där ländernas ledamöter samlas och röstar. Dessa sammanträden sker oftast i Strasbourg, Tyskland, men kan även ske i Bryssel, Belgien, då det behövs extra sammanträdanden. I parlamenten sitter ledamöterna inte med sina landsmän utan baserat på politisk ideologi.

Till skillnad från Europeiska ministerrådet, där vi överlåter utdelningarna av posterna ske via var regering, har vi har möjlighet att rösta på specifika representanter. En röstare kanske anser att man vill ha ett socialistiskt Sverige och röstar på Socialdemokraterna under riksdagsvalet. Samtidigt anser hen att Sverigedemokraterna har rätt inom deras EU politik då de anser att Sverige borde övergå till en mer nationell bestämstämmande stat . Att ha möjligheten att påverka vilka som ska representera oss internationellt är ..... Köp tillgång för att läsa mer

EU | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.