EU-medlemsskap för Turkiet | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1888
  • PDF

EU-medlemsskap för Turkiet | Argumenterande text

En argumenterande text som behandlar frågan om Turkiet bör bli beviljat medlemsskap i EU. Texten framför flera argument för och emot och landar tillslut i en slutsats.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Turkiet har ett antal gånger ansökt om att få vara en del av den europeiska unionen, men  samtliga gånger har förfrågan avslagits. För att ett land ska få vara med i EU måste landet uppnå vissa krav som ställs på dem. De finns tre stora "grundkrav", som alla länder måste uppnå för att få medlemskap. På Turkiet ställs ännu fler krav då de har ett antal problem som måste tas hand om innan de kan bli fullvärdiga medlemmar i EU. De största kraven är att de ska förändra sina kulturella rättigheter, avskaffa dödsstraff, öppna hamnar och flygplatser för cypriska fartyg och flyg och att de ska anpassa sig mer efter det europeiska levnadssättet.   Även fast Turkiet ännu inte är redo för ett EUmedlemskap så finns det självklart fördelar med Turkiet i EU. Den stora fördelen med Turkiet i EU är att de är en starkt växande ekonomi, vilket EU behöver. Det finns även nackdelar med Turkiet i EU. Den största är att, om Turkiet idag blir medlem i EU, skulle de vara den näst största medlemsstaten. Detta skulle resultera i en  förändring i maktfördelningen i nästan varje EU-institution. Detta skulle påverka Europaparlamentet mest eftersom att fördelningen av platser i Europaparlamentet beror på folkmängd. Turkiet har alltså en väldigt stor befolkning. Detta är dock samtidigt en fördel, fast för Turkiet. Om Turkiet blir den näst största medlemsstaten kommer de ha mer inflytande, vilket leder till att deras värderingar väger en del och påverkar de andra länderna. Detta är då en nackdel för medlemsländerna eftersom att de inte stöder Turkiets värderingar. Vad tycks då om frågan, bör de få medlemskap eller ej?Trots att Turkiet inte fullföljer kraven som EU ställer på dem, är det blandade åsikter om Turkiets vara eller icke vara i EU.  Den tidigare franska presidenten Valery Giscard d'Estain anser att Turkiet inte hör hemma i EU.  Han anser att landet inte är europeiskt då huvuds... Köp tillgång för att läsa mer

EU-medlemsskap för Turkiet | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.