EU-parlamentet: Demokratiskt eller ej? | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 13
 • 3555
 • PDF

EU-parlamentet: Demokratiskt eller ej? | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som försöker utreda om EU-parlamentet är demokratiskt eller ej. Eleven redogör för parlamentets huvuduppgifter och grundläggande värderingar och undersöker hur ett flertal olika politiska processer inom parlamentet går till. Med utgångspunkt i detta, samt ett flertal olika källor som belyser ämnet, diskuteras sedan hur demokratiskt parlamentet är.

Innehåll

EU-parlamentet och demokrati

- Inledning
- Fakta om EU-parlamentet
- Källor
- Första källan
- Andra källan
- Analys
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

I Sverige fick man inte rösta fram många ledamöter som skulle vara med i EU-parlamentet. Det menas att stora länder får rösta fram fler ledamöter som menas att de får bestämma mer än de små länderna. Där är ett problem för då är alla inte ”likvärdiga” men jag förstår ändå hur EU tänker. Med ett litet land med få invånare så kommer landet att representeras av få ledamöter och stort land är det tvärtom.
Det här är en utav de få problem som EU-parlamentet har. Ett annat tydligt problem är att... Köp tillgång för att läsa mer

EU-parlamentet: Demokratiskt eller ej? | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra skrivit .. bra genomtänkt! tack så mycket!